Två kvinnor sitter vid ett kontorsbord och i närbild ser man någon sitta mittemot med en dator.

Visselblåsning

Heimstaden har ett långsiktigt och hållbart mindset - dedikerat till att säkerställa att oegentligheter som allvarligt kan skada företaget, våra anställda, kunder, leverantörer eller andra intressenter bör uppmärksammas och utredas så snart som möjligt.

Vår visselblåsarlösning möjliggör anonym rapportering om oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning. Alla ärenden tas emot och hanteras av en extern part – 2Secure. Du kan lära dig mer i detalj om Heimstadens visselblåsarfunktion via vår Visselblåsarpolicy.

Läs vår Policy Visselblåsning – Read our Policy Whistleblowing

 

Visselblåsning – rapportera om missförhållanden

 

Vem kan bli rapporterad?

Rapportering får endast avse allvarliga oegentligheter begångna av personer på bolaget:

  • En oegentlighet som strider mot lagen
  • En oegentlighet vars avslöjande ligger i allmänhetens intresse
  • Varje överträdelse av Heimstadens Uppförande kod (Code of Conduct) och Uppförandekod för affärspartners (Code of Conduct for Business Partners/Business Partner Principles).

 

Hur kan jag rapportera?

Anmälan kan ske skriftligen via hemsidan wb.2secure.se eller muntligt per telefon på +46 771 77 99 77. Du kan vara anonym. Om du vill rapportera via ett personligt möte kan detta begäras genom att registrera en anmälan på ovan nämnda hemsida.
Vid registrering av en anmälan tilldelas du ett unikt ärendenummer och lösenord, som måste sparas för att du aktivt ska kunna logga in på hemsidan, bevaka anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure. För att läsa mer om hur du visselblåser – läs vår manual om visselblåsning.

 

Vad ska jag rapportera?

Ju mer information du kan ge desto bättre är det. Om möjligt specificera tidpunkten för händelsen/händelserna, en beskrivning av vad du har observerat så detaljerat som möjligt, samt eventuell kunskap om tidigare relaterade incidenter.

 

Vad händer sen?

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure som tar kontakt med Heimstadens primära kontaktperson/er. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras.

Du kan känna dig trygg!
Heimstaden tar skyddet av den personliga integriteten på största allvar. Klicka här för att lära dig mer om hur dina personuppgifter skyddas.

 

Externa visselblåsarkanaler och lagstadgat informatörsskydd

Om du vill meddela en extern myndighet eller lära dig mer om lagstadgat informatörsskydd, besök våra lokala webbplatser eller vår manual för mer information.