En man och en kvinna står framför en fasad som renoveras och har på sig orange varselvästar
SUSTAINABLE MINDSET

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsarbetet handlar om att skapa värden och hushålla med resurser. Ekonomisk hållbarhet innebär att Heimstadens tillväxt präglas av långsiktighet, resurseffektivitet och ansvarstagande för miljö och människor som påverkas av vår verksamhet, återbruk och återvinning.

Affärsetik

På Heimstaden är det av största vikt att bedriva verksamheten ansvarsfullt utifrån våra värderingar och med hög affärsetik. En hållbar affärsetik är grunden för en sund verksamhet. Vi tillämpar höga etiska standarder och integritet i hela verksamheten med nolltolerans mot alla former av korruption, bedrägeri, mutor eller hot.

Det innebär att vi ställer krav på vår organisation och våra affärspartners. Vi har utvecklat ett ledningssystem för efterlevnad genom bland annat Uppförandekod för medarbetare och Uppförandekod för affärspartners.

  • 100 procent (100) av alla medarbetare genomförde en webbaserad utbildning i Gränges uppförandekod.
  • 100 procent (100) av alla tjänstemän genomförde en webbaserad utbildning baserad på bolagets antikorruptionspolicy.

Vi tillämpar höga etiska standarder och integritet i hela verksamheten med nolltolerans mot alla former av korruption, bedrägeri, mutor eller hot.

En kvinna och två män står vid ett vitt ståbord och pratar och tittar på dokument

GDPR

Vår integritetspolicy skyddar dina personuppgifter enligt EU:s nya allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Nedan finner du länkar till våra integritetspolicys avseende de olika områden inom vilka vi kan komma att behandla dina personuppgifter. I dessa policys informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsforordningen@heimstaden.com.

Läs våra integritetspolicys gällande: