En kille och en tjej med arbetskläder på sig står vid sina företagsbilar och lutar sig.

Kundundersökning

Resultat från vår kundundersökning

Tack för dina åsikter!

Varje år mäter vi våra kunders nöjdhet för att se var vi behöver förbättra oss som företag. I årets stora kundundersökning som publicerades i september 2021 hade vi en svarsfrekvens på hela 52,3 procent, vilket är 11 procent fler än i fjol. Vi är väldigt tacksamma för att ni tog er tid att svara och för all bra feedback som vi har fått. Vårt största fokus är att våra hyresgäster ska bo i ett tryggt hem, få god service och trivas i fastigheten de bor i. För att lyckas med det är vi helt beroende av våra hyresgästers feedback.

Vi går just nu igenom resultaten, som kommer ligga till grund för vårt arbete under 2023. Här är några siffror från undersökningen, som vi är väldigt stolta över.

Tre olika bilder på människor i hemmamiljö och där man lagt in orange rutor med olika procentgrader och text till.

Resultat kundundersökning 2021

Här hittar du huvudresultaten från kundundersökningen 2021 och du kan läsa om en del av det vi kommer att fokusera på framöver, samt se ett urval av vad vi har gjort den senaste tiden.

Resultatet av vår tidigare undersökning (april-maj 2020) ledde till flera uppgraderingar och förändringar från vår sida. Trots att pandemin har satt sina spår i vardagen och tidvis orsakat stora begränsningar av vad vi har kunnat göra. Visar resultatet av kundundersökningen att många av er har upplevt förbättringar. Det är vi glada över att se.

Vi vill alltid ha återkoppling! Du är välkommen att kontakta oss när som helst med ris och ros. Under rubriken ”Vi finns här för dig” längst ner på denna sida kan du se de olika sätten som du kan kontakta oss på.

Vi hoppas och ser fram emot att höra från dig!

Resultat i kundundersökningen 2021

Resultaten från 2021 års kundundersökning visar att våra hyresgäster har upplevt förbättringar på de flesta områden, jämfört med undersökningen våren 2020 – som också visade goda resultat. Och trots pandemin som ofrånkomligen har påverkat verksamheten.

Här har vi lyft fram några viktiga områden från undersökningen:

Olika ikoner som är gråa och där det står olika procentsatser i

Serviceindex
Majoriteten av våra kunder har svarat positivt på att vi har en hög servicenivå där 78,4 % av de tillfrågade har svarat att det är ”ganska bra” eller ”mycket bra”. I serviceindexen mäter vi om våra kunder känner att vi tar dem på allvar. Hur de upplever säkerheten och städningen i fastigheterna och om de känner att de får hjälp när de behöver det.

Hjälp vid behov
Våra kunder känner sig omhändertagna och de tycker att de får den hjälp de behöver i tid när de kontaktar oss. Det är viktigt för oss att våra kunder blir hörda och får hjälp när det behövs och vi jobbar hårt för att ständigt förbättra oss inom detta område. 85,4 % av våra kunder tyckte i höstens undersökning att vi hjälper dem.

Ta kunden på allvar
Vi strävar efter att leverera en service av hög kvalitet till alla våra kunder och att ta våra kunder på allvar är själva kärnan i vårt Friendly Homes-koncept. Vi erbjuder omtänksamma boenden och undersökningen visar att våra kunder känner sig tagna på allvar. 84 % av de tillfrågade svarade att vi tar dem och deras problem på allvar. Det är en minskning med 0,8 % från i fjol men fortfarande ett bra resultat som vi vill förbättra till nästa undersökning.

Profilindex
Detta index kombinerar den generella kundnöjdheten med Heimstaden som företag, hur attraktiva våra kunder tycker att deras närområde är och om de upplever att de får valuta för hyran. Undersökningen visar att våra kunder känner att vi tar hand om dem, de känner att de bor i attraktiva områden och att vi ger dem värde för hyran. Vi fick mer än 80,1 % positiv feedback inom detta index 2021.

Rekommendera oss
85,7 % av våra kunder rekommenderar oss till vänner och familj. Vi jobbar varje dag för att ge bra service, samtidigt som vi vet att vi alltid kan bli bättre. Nedan kan du läsa lite om vårt fokus framåt, som ett resultat av den återkoppling vi fått i samband med kundundersökningen.

En rödhårig kvinna skruvar på ett dörrhandtag medans en liten flicka tittar på
Att leverera en kundservice av hög kvalitet och ta våra kunder på allvar är själva kärnan i vårt Friendly Homes-koncept.

Fokus framöver

Kundundersökningen ger oss viktiga svar på vad vi bör fokusera ännu mer på i framtiden. Under 2022 kommer vi bland annat att fortsätta fokusera på att förbättra hållbarheten, och säkerheten, utveckla vår kommunikation och sträva efter att hålla rent och snyggt hela tiden.

Hållbarhet
Hållbarhet ska bli är en naturlig del av Heimstaden. Vi investerar långsiktigt i fastigheter, arbetar resurseffektivt i vår drift och fokuserar på människor, miljö och klimat. Kärnan i vår verksamhet och affärsmodell är direkt kopplad till ett långsiktigt, hållbart värdeskapande. Under 2022 ska vi bland annat arbeta för att det ska vara möjligt att separera matavfall från annat avfall i alla våra fastigheter.

Ta kunden på allvar
Vi ska bli mer proaktiva med vår information om vad som är på gång i fastigheterna där våra kunder bor. Vi fortsätter med, och utvecklar, vår kundtidning Heimkänsla, som ges ut i lokala editioner fyra gånger om året, två gånger digitalt och två gånger i tryckt format.

Rent och snyggt
Vi kommer att titta på åtgärder för att förbättra gemensamma utrymmen och göra avfallshanteringen smidigare där det finns behov av det. Vi ska också se över våra utomhusmiljöer och sätta upp en plan för hur vi kan göra dem ännu trevligare.

Hjälp vid behov
Vi ska jobba för en tydlig kommunikation vid serviceärenden och vara lyhörda vid återkoppling från kunden.

Säkerhet
Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga i sin boendemiljö. För att främja detta kommer vi under 2022 att gå trygghetsvandringar i våra bostadsområden för att se vad vi kan göra för att öka trygghetskänslan.

 

 

Vad vi har jobbat med sedan 2020 års kundundersökning