Heimstadens kundundersökning

Varje år mäter vi våra kunders nöjdhet för att se var vi behöver förbättra oss som företag. Vårt största fokus är att våra hyresgäster ska bo i ett tryggt hem, få god service och trivas i fastigheten de bor i. För att lyckas med det är vi helt beroende av våra hyresgästers feedback.

Här är några siffror från vår senaste undersökning, som vi är väldigt stolta över. Du kan också läsa om rn del av det vi kommer att fokusera på framöver.

Vad tycker du om oss och ditt boende?

Vår vision är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Dina åsikter bidrar till att vi kan fortsätta att göra just det.
Jag och mina kollegor hoppas därför att du tar chansen att fylla i vår kundundersökning som vi skickar ut årligen i september månad.

Du kanske tycker att vi frågar mycket?
För oss är det oerhört viktigt att ständigt förbättra oss inom just de områden som du önskar. Oavsett om du har bott hos oss länge eller om du är ny kund är dina åsikter mycket värdefulla för oss. De hjälper oss att bli en ännu bättre hyresvärd. På förhand – tack för att du fyller i!

Vänliga hälsningar

Maria Petersson
vd Heimstaden Sweden AB

Resultat kundundersökning

Resultaten från vår senaste kundundersökning visar att våra hyresgäster har upplevt förbättringar på de flesta områden. Här har vi lyft fram några viktiga områden från undersökningen. Läs även gärna om vilka ansträngningar vi gör och har gjort den senaste tiden, till exempel inom social hållbarhet.

Tre olika bilder på människor i hemmamiljö och där man lagt in orange rutor med olika procentgrader och text till.
Olika ikoner som är gråa och där det står olika procentsatser i

Serviceindex
Majoriteten av våra kunder har svarat positivt på att vi har en hög servicenivå där 78,4 % av de tillfrågade har svarat att det är ”ganska bra” eller ”mycket bra”. I serviceindexen mäter vi om våra kunder känner att vi tar dem på allvar. Hur de upplever säkerheten och städningen i fastigheterna och om de känner att de får hjälp när de behöver det.

Hjälp vid behov
Våra kunder känner sig omhändertagna och de tycker att de får den hjälp de behöver i tid när de kontaktar oss. Det är viktigt för oss att våra kunder blir hörda och får hjälp när det behövs och vi jobbar hårt för att ständigt förbättra oss inom detta område. 85,4 % av våra kunder tyckte i höstens undersökning att vi hjälper dem.

Ta kunden på allvar
Vi strävar efter att leverera en service av hög kvalitet till alla våra kunder och att ta våra kunder på allvar är själva kärnan i vårt Friendly Homes-koncept. Vi erbjuder omtänksamma boenden och undersökningen visar att våra kunder känner sig tagna på allvar. 84 % av de tillfrågade svarade att vi tar dem och deras problem på allvar. Det är en minskning med 0,8 % från i fjol men fortfarande ett bra resultat som vi vill förbättra till nästa undersökning.

Profilindex
Detta index kombinerar den generella kundnöjdheten med Heimstaden som företag, hur attraktiva våra kunder tycker att deras närområde är och om de upplever att de får valuta för hyran. Undersökningen visar att våra kunder känner att vi tar hand om dem, de känner att de bor i attraktiva områden och att vi ger dem värde för hyran. Vi fick mer än 80,1 % positiv feedback inom detta index 2021.

Rekommendera oss
85,7 % av våra kunder rekommenderar oss till vänner och familj. Vi jobbar varje dag för att ge bra service, samtidigt som vi vet att vi alltid kan bli bättre. Nedan kan du läsa lite om vårt fokus framåt, som ett resultat av den återkoppling vi fått i samband med kundundersökningen.

En rödhårig kvinna skruvar på ett dörrhandtag medans en liten flicka tittar på
Att leverera en kundservice av hög kvalitet och ta våra kunder på allvar är själva kärnan i vårt Friendly Homes-koncept.

Fokus framöver

Kundundersökningen ger oss viktiga svar på vad vi bör fokusera ännu mer på i framtiden. Framöver kommer vi bland annat att fortsätta fokusera på att förbättra hållbarheten, och säkerheten, utveckla vår kommunikation och sträva efter att hålla rent och snyggt hela tiden.

Hållbarhet
Hållbarhet ska bli är en naturlig del av Heimstaden. Vi investerar långsiktigt i fastigheter, arbetar resurseffektivt i vår drift och fokuserar på människor, miljö och klimat. Kärnan i vår verksamhet och affärsmodell är direkt kopplad till ett långsiktigt, hållbart värdeskapande. Under 2023 ska vi bland annat arbeta för att det ska vara möjligt att separera matavfall från annat avfall i alla våra fastigheter.

Ta kunden på allvar
Vi ska bli mer proaktiva med vår information om vad som är på gång i fastigheterna där våra kunder bor. Vi fortsätter med, och utvecklar, vår kundtidning Heimkänsla, som ges ut i lokala editioner fyra gånger om året, två gånger digitalt och två gånger i tryckt format.

Rent och snyggt
Vi kommer att titta på åtgärder för att förbättra gemensamma utrymmen och göra avfallshanteringen smidigare där det finns behov av det. Vi ska också se över våra utomhusmiljöer och sätta upp en plan för hur vi kan göra dem ännu trevligare.

Hjälp vid behov
Vi ska jobba för en tydlig kommunikation vid serviceärenden och vara lyhörda vid återkoppling från kunden.

Säkerhet
Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga i sin boendemiljö. För att främja detta kommer vi under 2023 att gå trygghetsvandringar i våra bostadsområden för att se vad vi kan göra för att öka trygghetskänslan.