En man med svarta arbetskläder och en kvinna med grå tröja står utanför en fastighet och gör high-five med varandra
SUSTAINABLE MINDSET

Omtanke för människor och miljö

Social hållbarhet

På Heimstaden arbetar vi med social hållbarhet både internt och gentemot våra hyresgäster. Inom vår organisation handlar det om att våra medarbetare ska må bra, utvecklas och trivas och att alla ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.

Utåt handlar det om hur vår verksamhet påverkar och skapar möjligheter för alla de människor som vistas och bor i våra fastigheter. Vi ska ta ansvar för att lösa samhällsutmaningarna.

Fyra barn står mot en grå vägg med en ballong i handen

Samhällsengagemang

Koncernen har som mål att 2026 ska 5000 av våra bostäder vara inkluderande bostadskontrakt. Det innebär att vi bland annat upplåter bostäder till kommuner och ideella organisationer, som i sin tur förmedlar dem vidare till personer med särskilt behov av bostad. Detta är ett sätt för oss att ta ett större samhällsansvar och stötta människor som har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden.

  • Heimstaden ska vara en aktiv samhällsaktör som går i bräschen för hållbar utveckling och är delaktig i att skapa ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum.
  • Detta gör vi genom att erbjuda ungdomar sommarjobb och lärlingsplatser och främja jämställdhet och mångfald. Men också genom att vara en engagerad part i städerna vi finns på, där vi samarbetar med kommuner och stödjer eller sponsrar lokala aktörer som bidrar till ett bättre samhälle.

Samarbeten som ökar inkludering och engagemang

Heimstaden har undertecknat FN:s Global Compact för ansvarsfullt företagande och vi åtar oss därmed att fullfölja dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Vi samarbetar med flera organisationer för att bidra till en positiv samhällsutveckling och en förbättrad social integration. Läs mer om våra samarbeten här.

Två kvinnor sitter på en bänk ute på en innergård där man ser balkonger, träd och växter i bakgrunden

Omtanke för våra kunder

Vår främsta uppgift är att säkerställa att våra hyresgäster trivs och mår bra i sina hem. Vi möter dem dagligen och det ger oss unika möjligheter att förstå deras behov och önskemål kring bosociala frågor, trivsel, välbefinnande och trygghet.
Dialogen är central och vi mäter regelbundet kundnöjdhet. Genom åtgärder, aktiviteter och processer skapar vi förutsättningar för trygga, stabila stadsdelar och kvarter.

Kundundersökning

Varje år mäter vi våra kunders nöjdhet för att se var vi behöver förbättra oss som företag. Vårt största fokus är att våra hyresgäster ska bo i ett tryggt hem, få god service och trivas i fastigheten de bor i. För att lyckas med det är vi helt beroende av våra hyresgästers feedback. Läs mer här.

En man med svarta arbetskläder ligger på marken och målar en bänk orange
För oss är det viktigt att ge våra hyresgäster en god boendeupplevelse med små men viktiga insatser.

Trivsel och samhörighet

Vi lägger verkligen ner hjärta och själ i att skapa trivsamma miljöer i och runtomkring våra bostäder så vi uppnår vår vision om att erbjuda omtänksamma boenden som förenklar och förgyller livet.

Med över 46 000 bostäder i hela landet ser vi på Heimstaden hur lokalsamhällen och bostadsområden blomstrar när människor möts och lär känna varandra. För att möjliggöra detta åker vi ut till våra fastigheter och bjuder in hyresgäster till olika event. Detta ger oss chansen att lära känna våra hyresgäster bättre och ge dem ett mervärde, vilket ökar trivseln i hela fastigheten. Exempel på event kan vara allt från grillning, live uppträdande och tipsrundor, till växtodling och fika.

Två kvinnor och några barn sitter utomhus och tittar på skyltar som det är olika avfall på och där det står hur man ska sortera dessa rätt
Bild från ett event i Trelleborg, där vi bjöd in Stena Recycling som informerade våra hyresgäster hur man ska sortera sitt avfall rätt.

Bosociala samordnare

Störningsärenden är en del av vardagen för ett bostadsbolag. Det kan röra sig om grannen som spelar för hög musik, eller betydligt mycket mer komplicerade ärenden med psykiskt ohälsa eller kriminalitet i botten. Våra bosociala samordnare är en värdefull resurs då deras uppgift är att skapa trygghet bland våra hyresgäster och runt omkring våra fastigheter.

Det bosociala arbetet handlar om att få en balans mellan hyresgästens och hyresvärdens rättigheter och skyldigheter. En bosocial samordnare försöker lösa problem genom att arbeta med de bakomliggande orsakerna. Genom att göra det bidrar våra bosociala samordnare till att hyresgästerna i många fall kan bo kvar.

Två killar går på en gata där en av de går med en cykel.

Nollvision mot vräkningar

Heimstaden är stolt initiativtagare till nollvisionen mot vräkningar 2030. Varje avhysning är ett misslyckande och tillsammans med fem pilotkommuner så har Heimstaden initierat ett tätare arbete med social tjänsten och kommunerna i hopp om att tidigare fånga upp personer som riskerar att hamna hos kronofogden.

Nollvisionsarbetet är underställd våra övergripande riktlinjer gällande trivsel och trygghet i våra bostäder. Det betyder att vi alltid kommer prioritera en bra boendemiljö för samtliga hyresgäster i en fastighet, men att vi i största möjliga mån försöker hitta en hållbar och human lösning för den enskilda personen. I vårt arbete tar vi också särskild hänsyn till om det finns barn i bostaden.

Läs mer om vårt arbete nollvision mot vräkningar 2030 här.

Samarbete med Stockholm och Skåne Stadsmission

Heimstaden verkar för att bygga inkluderande och välmående lokalsamhällen samt till att lösa samhällsutmaningar såsom bostadsbrist, utanförskap och otrygghet. Hösten 2023 avsiktförklarade Heimstaden om att erbjuda lägenheter via Stockholms Stadsmission till människor som är, eller riskera att hamna i hemlöshet.

Vår vision är att erbjuda omtänksamma boenden som förenklar och förgyller livet. Det finns individer som står långt från bostadsmarknaden och dem vill vi försöka hjälpa. Stockholm och Skåne Stadsmission har en lång erfarenhet av att stötta utsatta individer och har också en gedigen organisation för att förmedla bostäder, så vi är glada att kunna kroka arm med dem.

En massa barn i färgglada kläder springer på en gård där man ser en röd tegelfasad i bakgrunden

A Home for a Home

A Home for a Home är ett unikt partnerskap mellan Heimstaden och SOS Barnbyar. Vi tror på lika möjligheter för alla, och vi vill ge barn de bästa förutsättningarna till en uppväxt i ett tryggt och säkert hem. Med A Home for a Home erbjuder vi omtänksamma boenden till fler barn runt om i världen.

Idag lever över 200 miljoner barn i osäkerhet där de riskerar att gå miste om stöd och omsorg från sina föräldrar. För att motverka detta stödjer A Home for a Home såväl befintliga SOS-barnbyar-program som nya program och aktiviteter så att fler barn och familjer nås av det stöd som behövs.

Sedan 2021 har A Home for a Home bidragit med över 30 miljoner euro för att förbättra livet för de mest utsatta barnen. Vi tror att lika möjligheter för alla börjar med att ge barn den bästa grunden för att växa upp i ett tryggt hem och få en bra start i livet. För att stödja utsatta barn blev vi partner med SOS Barnbyar.

Sedan A Home for a Home startade 2021 har vi stöttat 53 program i 26 länder, både lokalt i de länder vi verkar och över hela världen. Genom vårt partnerskap med SOS Barnbyar strävar vi efter att maximera effekten genom att utforska nya sätt att bidra med våra resurser och expertis, tillsammans med en årlig signifikant donation.

Mångfald och friendly workplace

Vi verkar för en värderingsdriven arbetskultur baserad på god arbetsmiljö, lika möjligheter, mångfald och inkludering. Varje månad mäter vi temperatur på ledarskap, arbetsglädje, meningsfullhet, arbetssituation, delaktighet, personlig utveckling, teamkänsla, engagemang och trygghet. Vi arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, mår bra och många vill arbeta.

Det är först när vi skapar en miljö som inte handlar om att passa in, utan en miljö som ger alla utrymme att få vara sig själva: att tänka fritt, uttrycka sig fritt och inte efter något man tror förväntas, samt ifrågasätta fritt. Det är först då vi skapar en verklig känsla av inkludering och tillhörighet. Det är först då vi skapar utrymme för alla.