En pojke med brunt hår och en grön tröja åker på en sparkcykel i en lekpark. Bakom ser man en asfalterad stig, gräsmatta och vita trädjur med prickar på.
Om oss

Ett omtänksamt boende - Friendly Homes

Kort om Heimstaden

Med ett livslångt perspektiv på fastigheter och verksamhet på tio europeiska marknader är Heimstaden ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag. Visionen att förenkla och förgylla kundernas liv genom omtänksamma boenden – Friendly Homes ­– skapar tydlighet i vår prioritering och investeringar.  Hos oss kommer människan först och är i centrum i allt vi gör.

De som bor i våra hus eller verkar i våra lokaler ska kunna vara säkra på att vi arbetar strukturerat för att fastigheternas påverkan på klimat och miljö ska vara så liten som möjligt. Idag erbjuder vi över 40 000 bostäder fördelat på över 40 orter i Sverige, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Se våra lediga lägenheter här.

Vår ambition är att växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt tillsammans med samarbetspartners som delar våra värderingar. Vi har gått från att vara en liten aktör till att vara ett stort bolag på relativt kort tid, och det innebär att vi har en större påverkan och ett större ansvar. Att bidra till samhället är viktigt för oss.

Vi bygger, utvecklar och förvaltar hållbara och moderna hem med rätt standard. Vi bidrar till att bygga inkluderande och välmående lokalsamhällen och minska samhällsutmaningar som till exempel bostadsbrist, utanförskap och klimatförändringar. På så sätt skapar vi långsiktigt värde för aktieägare, samarbetspartners och hyresgäster – men också för våra medarbetare och för samhället i stort.

En närbild på en man med blå tröja och vit skjorta som står utomhus.

Omtänksamma boenden

Vår vision är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden

Helge Krogsbøl
Koncernchef, Heimstaden

Vi är värderingsstyrda

Genom vårt arbetssätt, vilka reflekterar våra värderingar, skapar vi värden – med början inifrån vårt företag och våra medarbetare – ut till samhället i stort. Våra värderingar Care, Dare och Share fångar vår absoluta själ och talar om vad vi står för nu och i framtiden.

 

Care

Vi är omtänksamma: Vi bryr oss om och respekterar medarbetare, partners och kunder, och tar god hand om våra fastigheter genom att värna om god boendemiljö och hållbarhet.

Dare

Vi är nytänkande: Vi är flexibla, öppna, förändringsbenägna och innovativa. Vi uppmuntrar mångfald och oliktänkande och letar ständigt efter nya sätt att främja tillväxt och produktivitet.

Share

Vi är autentiska: Vi är ärliga, trovärdiga och transparenta. Vi tar ansvar för våra handlingar och arbetar för att skapa bestående värde för alla våra intressenter. Detta genom lösningar som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle och en hållbar miljö.

Vår affärsmodell

Med en helt integrerad plattform genom fastighetens hela livscykel skapar vi en effektiv och innovativ verksamhet. Vårt sätt att äga och förvalta möjliggör att vi kan expandera och optimera portföljen samt förädla och utveckla enskilda fastigheter.

Vår kompetenta ledning säkerställer ett högpresterande och agilt sätt att arbeta på. Där tekniska och digitala förbättringar för ett modernt ekosystem, underlättar för skalbarhet och beslutsfattande.

En ritad affärsmodell som heter Friendly Homes som uppdelad på fyra områden. I bilden ser man en liten pojke som springer med en katt.

Vår strategi

För att uppnå vår vision om omtänksamma boenden och uppfylla våra höga ambitioner, har Heimstaden definierat en strategi som ska hjälpa bolaget att fortsätta ta stora kliv som organisation och göra nya framsteg.

Konceptet Omtänksamma boenden vilar på våra värderingar Care, Dare och Share, som genomsyrar hur vi arbetar, kommunicerar och interagerar med våra hyresgäster, partners och medarbetare.

Vidare möjliggör vår affärsmodell att vi kan prestera bättre och på ett framgångsrikt vis förverkliga våra fyra strategiska hörnstenar; Customer Centred, Friendly Workplace, Sustainable Mindset och Financial Strength.

Dessa hörnstenar är avgörande för att vi ska nå vår vision.

 

CUSTOMER CENTRED

  • Vårt sätt att kommunicera och interagera med våra kunder är en förutsättning för vår vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Vår filosofi bygger på att möta kunden på det sätt som passar den bäst, i en digital kontext eller i det mänskliga mötet. Vi sätter kundupplevelsen och livskvalitén i fokus där hyresgästen känner att vi är en lyhörd och omtänksam värd.

FRIENDLY WORKPLACE

  • Genom engagemang, långsiktighet och samarbete skapar vi glädje på arbetsplatsen. Med engagerade medarbetare levererar vi en kundupplevelse som överträffar förväntningarna. Framgång skapas i en varm och omtänksam atmosfär, där inspirerande och inkluderande ledarskap uppmuntrar medarbetare till att prova nya sätt att arbeta på och våga tänka annorlunda. En hållbar balans mellan arbete och privatliv är också viktigt och det är vi på Heimstaden noga med.

SUSTAINABLE MINDSET 

  • En naturlig del av vår verksamhet är att minska vår samhälleliga och miljö- och klimatmässiga påverkan i hela värdekedjan. Detta gör vi genom att bidra med lösningar till de samhällsutmaningar som finns idag, såsom klimatförändringar, socioekonomiska skillnader och bostadsbrist. Vi ser oss själva som en självklar aktör inom hållbar samhällsutveckling och vi säkerställer att hela organisationen förstår och är delaktiga i det arbetet.

FINANCIAL STRENGTH 

  • Tillsammans med institutionella samarbetspartners bedriver vi verksamhet utifrån en långsiktig och hållbar plattform av attraktiva bostäder. Vi bygger starka relationer utifrån gemensamma värderingar och med en lång erfarenhet av investeringar och djup finansiell kunskap skapar vi förutsättningarna för en ansvarsfull och hållbar tillväxt. Heimstadens konservativa finanspolicy, starka balansräkning och goda likviditet, möjliggör en stabil drift och skapar kapacitet och flexibilitet att agera på transaktionsmarknaden.
En ung tjej med en vit skjorta sitter på sin balkong och målar en växtmöbel i en orange färg.

Skapa plats för nya kapitel i livet.

Make Room

Våra boendepreferenser förändras genom hela livet; första lägenheten, studentbostaden, den växande familjen eller kanske önskan om att flytta ifrån eller utomlands. Oavsett behov skapar Heimstaden rum för förändringar i människors liv. Nu är det är upp till dig att fylla det med liv.

Med konceptet Make Room kommunicerar vi vår vision om omtänksamma boenden. Där vi tar hand om varandra och samhället vi lever i, där utbyte av erfarenheter och utmaningar ger oss modet att göra en skillnad.

Läs mer om konceptet här