Om oss

Friendly Homes - ett omtänksamt boende

Kort om Heimstaden

Med rötter i skandinavisk kultur och en stark entreprenörsanda har Heimstaden vuxit stadigt sedan starten 1998.  Idag är bolaget ett av Europas ledande fastighetsbolag och förvaltar över 160 000 bostäder i nio länder, varav 46 000 i Sverige. Vår vision är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.

Som värderingsdrivet bolag är vi måna om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi strävar därför efter att erbjuda attraktiva bostäder till en rimlig hyra, samtidigt som våra projekt, fastigheter och tjänster ska ha en så minimal påverkan på miljön som möjligt. Verksamheten ska skapa ett långsiktigt värde för ägare och samhället vi verkar i.

En närbild på en man med blå tröja och vit skjorta som står utomhus.

Omtänksamma boenden

Vår vision är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden

Helge Krogsbøl
CO-Chief Executive Officer, Heimstaden

Våra värdeord

För att våra hyresgäster ska trivas hos oss och göra det under lång tid, är det viktigt att vi leverar en bra produkt kombinerat med omtänksam service. Tre ord genomsyrar vår företagskultur och arbetssätt. Care, Dare och Share fångar essensen av Heimstaden och vägleder oss i alla beslut vi tar. Våra tre värdeord definierar vilka vi är, vad vi står för och vad som är viktigt för oss. De lägger grunden för vår vision: Omtänksamma boende.

Care

Vi är omtänksamma. Vi bryr oss om våra hyresgäster, partners och medarbetare. Vi värnar om goda boendemiljöer och är övertygade om att hållbarhet är vägen framåt. Vi vill bidra till ett bättre samhälle.

Dare

Vi är innovativa. Vi uppmuntrar mångfald och oliktänkande och letar ständigt efter nya sätt att främja tillväxt och produktivitet. Vi vågar förändra oss och vi kompromissar aldrig med våra övertygelser.

Share

Vi är autentiska. Vi delar vår kunskap och hjälper varandra att växa. Vi är genuina, transparenta och ärliga i vår kommunikation och vårt agerande. Vi tar ansvar för våra handlingar och arbetar för att skapa bestående värde för alla våra intressenter.

Vår strategi

För att uppnå vår vision om omtänksamma boenden och uppfylla våra höga ambitioner, har Heimstaden definierat en strategi och affärsmodell som vägleder bolaget att ta stora kliv och skapa värde bortom fastigheterna vi förvaltar.

Vår affärsmodell möjliggör att vi kan förverkliga våra mål kopplade till våra strategiska hörnstenar: Quality Living for Customers, Society Contribution, Friendly Workplace och Efficient and Innovative Operations. Dessa hörnstenar är viktiga för verksamheten och skapar tydlighet och riktning i det dagliga arbetet tillsammans med våra värdeord.

QUALITY LIVING FOR CUSTOMERS

  • Vårt sätt att kommunicera och interagera med våra hyresgäster är en förutsättning för vår vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Vår filosofi bygger på att möta hyresgästen på professionellt och korrekt vis, samtidigt som vi tillhandahåller attraktiva bostäder och erbjuder effektiv och professionell service. Det är så vi uppnår omtänksamma boenden.

SOCIETY CONTRIBUTION

  • Vi ser oss själva som mer än ett bostadsfastighetsbolag, vi är en samhällsaktör. Vi arbetar för att göra skillnad och bidra med lösningar på de samhällsutmaningar som finns idag – såsom klimatförändringar, socioekonomiska skillnader och bostadsbrist. Vi vill skapa värde bortom våra fastigheter och det lyckas vi med genom att erbjuda en attraktiv boendeupplevelse, skapa trygga och inkluderande bostadsområden samt stötta individer som står långt från bostadsmarknaden.

FRIENDLY WORKPLACE

  • Heimstaden ska vara en arbetsgivare som värnar om sina medarbetare och skapar en trivsam och inspirerande arbetsplats. Med engagerade medarbetare lyckas vi leverera en boendeupplevelse som överträffar förväntningarna. Vår arbetsplats präglas av högt i tak med inspirerande och inkluderande ledarskap. Vi menar att framgång skapas inifrån, där en omtänksam arbetsplats lägger grunden till en framgångsrik verksamhet.

EFFICIENT AND INNOVATIVE OPERATIONS

  • Heimstaden ska vara en bostadsfastighetsförvaltare av rang. Genom att hela tiden utveckla vårt arbetssätt och effektivisera våra fastigheter genom att utnyttja ny och klimatsmart teknik, sätter vi standarden för en innovativ och effektiv förvaltning.

COMMERCIAL OUTSTANDING

  • Visionen om omtänksamma boende bygger på att vi som bolag är kommersiellt framgångsrik. Utan en affärsdriven fastighetsförvaltning med god lönsamhet kan vi inte långsiktigt säkerställa kvalitet mot våra hyresgäster eller göra nödvändiga förbättringar i vårt fastighetsbestånd. Vi menar att affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand. Tillsammans med våra institutionella ägare skapar vi en långsiktig och hållbar förvaltning som gagnar många.