En närbild på två händer, där den ena håller i en nyckelknippa

Vår uthyrningspolicy

Här kan du läsa om de kriterier som finns för att kunna få en lägenhet hos oss.

För att hyra en lägenhet hos oss på Heimstaden har vi vissa krav som du som bostadssökande måste uppfylla.

 

För att bli aktuell som hyresgäst gäller följande
 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha godtagbar inkomst. Det innebär en inkomst i form av tjänst, ålderspension, egen näringsverksamhet, sjukersättning, aktivitetsersättning, studiemedel från CSN, garanterad etableringsersättning, aktivitetsstöd, försörjningsstöd* eller arbetslöshetskassa. Årsinkomsten före skatt bör vara cirka tre gånger årshyran (inklusive eventuellt bostadsbidrag). Vi gör kostnadsberäkning, s.k. bokalkyl, baserad på Konsumentverkets referensvärden som norm.
 • Du får inte lov att ha några betalningsanmärkningar eller skulder.
 • Du ska ha goda boendereferenser.
 • Att rimligt antal personer ska bo i lägenheten. Vi utgår från Boverkets norm om max två personer per sovrum.*Godkänt försörjningsstöd i aktuell kommun där man söker bostad.

Våra sökvillkor
 • Du ska ha fyllt 16 år för att kunna registrera dig som användare på Mina Sidor.
 • Ditt registreringsdatum är vägledande vid vårt val av ny hyresgäst.
 • Varje publicerad lägenhet har ett varierat antal sökande, alla med olika registreringsdatum. Därför kan du bli aktuell för ett objekt, men kanske inte för ett annat. Det beror helt enkelt på vem som har sökt lägenheten och bland annat vilket registreringsdatum dessa sökande har.
 • Om du uteblir utan skäl vid tre bokade visningar, inte returnerar utsänt kontrakt eller inte kommer till avtalad kontraktsskrivning, riskeras ditt sökandekonto att spärras i sex månader.
 • Har du varit på visning fem gånger under året och tackat nej till alla lägenheter kan andra sökande prioriteras.
 • För att anses vara aktiv på Mina Sidor behöver du logga in minst var sjätte månad. Om du inte loggar in på Mina Sidor under sex månader raderas ditt sökandekonto. Det är upp till vardera sökande att komma ihåg sin inloggning.
 • När du har blivit tilldelad en lägenhet nollställs ditt registreringsdatum och vid nästkommande inloggning genereras ett nytt registreringsdatum.
 • Ditt registreringsdatum är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Om du vill söka en ny lägenhet inom vårt bestånd gäller följande
 • Du ska ha bott hos oss i minst två år.
 • Du ska ha betalat hyran i tid och inte stört dina grannar.
 • Du ska ha godkänd inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Besiktning av nuvarande lägenhet ska utföras, och eventuella skulder i samband med besiktning ska betalas, före avtalsskrivning på ny lägenhet.
 • Du har tre månaders uppsägningstid.

Riktlinjer för direktbyte mellan två hyresgäster
 • Jordabalkens regler om byte av lägenhet gäller.
 • Båda ska ha godkänd inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Båda ska ha goda boendereferenser.
 • Bytesbesiktning och eventuella skulder i samband med besiktning ska regleras före avtalsskrivning.

Riktlinjer för andrahandsuthyrning
 • Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en överenskommen period så länge du har vårt tillstånd. Ett giltigt skäl kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort.
 • Ett förstahandskontrakt överlåts aldrig till en andrahandshyresgäst.
 • Vi godkänner inte korttidsuthyrning via förmedlingssajter som exempelvis Airbnb.

Folkbokföring
 • Du ska enligt svensk lag vara folkbokförd där du bor och i samband med inflyttning/avflyttning ska du anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket.

Read our Leasing Policy in English here.

Kontakta oss

Har du en fråga?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över. Vår kundtjänst har öppet måndag-fredag, 07.00 – 16.00. Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Läs mer