En närbild på två händer, där den ena håller i en nyckelknippa

Uthyrningspolicy studentbostad

Här kan du läsa de kriterier som finns för att kunna få en lägenhet hos Heimstaden.

För att bli aktuell som hyresgäst gäller följande
 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska bedriva aktiva studier om minst 15 högskolepoäng per termin vid universitet eller högskola på aktuell ort. Studier på distans eller över internet är att anse som studier utanför studieorten.
 • Du ska ha en godtagbar inkomst i form av tjänst eller studiemedel från CSN och inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Du ska ha goda boendereferenser.
 • Att rimligt antal personer ska bo i lägenheten. Studentrum är avsett för en person.
Våra sökvillkor
 • Du ska ha fyllt 16 år för att kunna registrera dig som användare på Mina Sidor.
 • Ditt registreringsdatum är vägledande vid vårt val av ny hyresgäst.
 • Varje publicerad studentbostad har ett varierat antal sökande, alla med olika registreringsdatum. Därför kan du bli aktuell för ett objekt, men kanske inte för ett annat. Det beror helt enkelt på vem som har sökt bostaden och bland annat vilket registreringsdatum dessa sökande har.
 • För att anses vara aktiv på Mina Sidor behöver du logga in minst var sjätte månad. Om du inte loggar in på Mina Sidor under sex månader raderas ditt sökandekonto. Det är upp till vardera sökande att komma ihåg sin inloggning.
 • När du har blivit tilldelad en studentbostad nollställs ditt registreringsdatum och vid nästkommande inloggning genereras ett nytt registreringsdatum.
 • Ett erbjudande om en studentbostad är bindande. Om du väljer att tacka nej efter erhållet kontraktsförslag kan ditt sökandekonto spärras. Det gäller även om du inte skickar in dina studieintyg, inte returnerar utsänt kontrakt eller inte kommer till avtalad kontraktsskrivning.
 • Ditt registreringsdatum är personligt och får inte överlåtas till någon annan.
Våra hyresvillkor
 • När hyresgästen inte längre uppfyller studiekravet, vilket kontrolleras av Heimstaden, ska hyresgästen avflytta med iakttagande av avtalad uppsägningstid.
 • Vid önskan om tillfällig dispens från studiekravet ska en ansökan och intyg lämnas in. Allmän dispens kan medges med sammanlagt fyra terminer för medicinska skäl, två terminer för föräldraledighet samt för studier, och praktik anknutet till aktuella studier, på annan ort och en termin för övriga skäl.
 • Hyresförhållandets längd är begränsad till maximalt sex år. Tid under eventuell dispens från studiekravet har beviljats eller andrahandsuthyrning ska räknas in i boendetiden. Förlängning kan ges maximalt fyra år för doktorandstudier.
 • Doktorander ska kunna uppvisa en aktivitetsgrad om minst 50 % per termin.
 • Vid tecknande av hyresavtal avseende studentkorridor får du högst vara 35 år.
 • Inga husdjur är tillåtna i våra korridorboenden.
 • I de studentbostäder som hyrs ut möblerade ansvarar hyresgästen för möbler och inredning. All slitage som kan betecknas som onormalt kommer att debiteras hyresgästen. Man ansvarar även för att samtliga möbler ska finnas kvar i lägenheten vid avflyttning.
Om du vill söka en ny studentbostad inom vårt bestånd gäller följande
 • Du ska ha bott hos oss i minst sex månader.
 • Du ska ha betalat hyran i tid och inte stört dina grannar.
 • Besiktning av nuvarande studentbostad ska utföras, och eventuella skulder i samband med besiktning ska betalas, före avtalsskrivning på ny studentbostad.
 • Aktuell uppsägningstid gäller.
Direktbyte och andrahandsuthyrning
 • Jordabalkens regler om byte av lägenhet gäller.
 • Bytesbesiktning samt eventuella skulder i samband med besiktning ska regleras före avtalsskrivning.
 • Andrahandsuthyrning är tillåtet två terminer efter godkänd ansökan om orsaken är utbytesstudier, praktik anknutet till aktuella studier eller prova på samboende.
 • Den tilltänkta byteskontrahenten/andrahandshyresgästen ska uppfylla studiekravet.
Folkbokföring
 • Du ska enligt svensk lag vara folkbokförd där du bor och i samband med inflyttning/avflyttning ska du anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket.
En ung kille med blå tröja sitter i köket och har en kaffekopp i ena handen och en mobil i andra.

Registrera dig som bostadssökande

För att kunna anmäla intresse på en ledig studentbostad behöver du registrera dig som kund hos oss. Gratis och enkelt.

Registrera dig här!