En kvinna med rött hår och arbetskläder står vid sin företagsbil och pratar med en man i mörka kläder

Nollvision mot vräkningar

Först i Sverige med nollvision mot vräkningar

Även om Heimstaden idag har få vräkningar sett till antal bostäder under förvaltning, så är varje vräkning ett misslyckande. Utöver den personliga tragedi som en vräkning innebär uppkommer det också betydande kostnader för såväl hyresvärd som samhället i stort, så att arbeta vräkningsförebyggande ligger i allas intresse.

Mot den bakgrunden lanserade vi under 2021 en nollvision mot vräkningar 2030. Heimstaden hade i sitt dagliga arbete identifierat moment i vräkningsprocessen där man tillsammans med kommun och myndigheter kunde samverka bättre. Den som har blivit vräkt från sin bostad har i regel svårt att komma tillbaka in på bostadsmarknaden.

Heimstaden verkar idag i ett 40-tal kommuner, förvaltar ca 45 000 bostäder och jobbar kontinuerligt med att förbättra boendeupplevelsen för sina hyresgäster. Heimstaden var först i Sverige med att lansera en nollvision mot vräkningar.

En äldre dam pratar med en man som står i sina arbetskläder vid sin orange företagsbil

Noll vräkningar 2030

Heimstadens lokala förvaltning kommer tillsammans med bland annat Socialtjänsten och kommunen att förbättra befintliga processer och på sikt minska antalet vräkningar. Målsättningen är noll vräkningar inom Heimstadens bestånd 2030, med delmål om ett halverande 2025. Helsingborg, Norrköping, Sandviken, Växjö och Umeå valdes 2021 ut som pilotkommuner och sedan dess har fler kommuner anslutit.

”Vi är jätteglada att kommunerna vill vara en del av vår nollvision och samarbeta för att minska antalet vräkningar och i ett tidigt skede ge stöd till personer som av olika anledningar riskerar att gå miste om sin bostad”, säger Marie Jacobsson, bosocial samordnare och Josefina Nätt, Backoffice på Heimstaden och initiativtagare till nollvisionen.

Nollvisionsarbetet är underställd våra övergripande riktlinjer gällande trivsel och trygghet i våra bostäder, det betyder att vi alltid kommer prioritera en bra boendemiljö för samtliga hyresgäster i en fastighet, men att vi såklart i största möjliga mån försöker hitta en hållbar och human lösning för den enskilda hyresgästen. I vårt arbete tar vi också särskild hänsyn till om det finns barn i bostaden.

För att nollvisionen skall vara framgångsrikt krävs ett gemensamt ansvar mellan hyresvärd, kommun och myndighet.

Två tjejer står framför ett ljust bostadshus och pratar med varandra. Den ena tjejen lutar sig lite mot en trottoartalare som det står Välkommen till ditt nya hem på.

Bosocial samordnare

Hyresgästernas trygghet är Annas högsta prioritet

Möt Anna Pertell som jobbar som bosocial samordnare i Växjö och som arbetar för trygghet och trivsel i våra boendemiljöer.

Läs mer här