En kvinna med rött hår och arbetskläder står vid sin företagsbil och pratar med en man i mörka kläder

Nollvision mot vräkningar

Även om Heimstaden idag har få vräkningar sett till antalet bostäder under förvaltning, är varje vräkning ett tillkortakommande. Mot den bakgrunden lanserade Heimstaden i våras en nollvision mot vräkningar 2030.

Först i Sverige med nollvision mot vräkningar

Heimstaden verkar i 42 av landets kommuner, förvaltar över 40 000 bostäder och jobbar kontinuerligt med att förbättra boupplevelsen för våra hyresgäster. Heimstaden är först i Sverige med att lansera en nollvision mot vräkningar, ett initiativ som sätter fokus på dem som av olika anledningar riskerar att förlora sin bostad.

Bakgrunden till nollvisionen är att vi i vårt dagliga arbete har identifierat var i vräkningsprocessen som det finns förbättringspotential och där vi tillsammans med kommun och socialtjänst kan arbeta smartare och mer förebyggande. Detta så att hyresgäster som hamnar i trångmål inte behöver lämna sina hem.

En äldre dam pratar med en man som står i sina arbetskläder vid sin orange företagsbil

Noll vräkningar 2030

Heimstadens lokala förvaltning kommer tillsammans med socialtjänsten och kommunen att förbättra befintliga processer och minska antalet vräkningar. Målsättningen är noll vräkningar inom Heimstadens bestånd 2030, med delmål om ett halverande 2025. Helsingborg, Norrköping, Sandviken, Växjö och Umeå har valts ut som pilotkommuner för projektet.

”Vi är jätteglada att kommunerna vill vara en del av vår nollvision och samarbeta för att minska antalet vräkningar och i ett tidigt skede ge stöd till personer som av olika anledningar riskerar att gå miste om sin bostad”, säger Marie Jacobsson, bosocial samordnare på Heimstaden och initiativtagare till nollvisionen.

Toppen av sidan