Två killar och en tjej sitter vid ett vitt matbord där det är orange tygstolar runt om.

Våra samarbeten

Vi arbetar för att bidra till en positiv samhällsutveckling och en förbättrad social integration genom att skapa partnerskap som ökar inkludering och engagemang tillsammans med lokala organisationer.

Alla förtjänar ett omtänksamt boende

Vår vision präglar vår syn på samarbeten och det sätt vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi engagerar oss i samarbeten som stödjer våra affärsverksamheter på lokal nivå och det är viktigt att samarbetet skapar mervärden för våra hyresgäster och bidrar till att utveckla de städer vi har verksamhet i.

Vårt engagemang fokuserar på trygghet samt aktiviteter som främjar integration genom utbildning och hälsa, speciellt riktat till barn och ungdomar samt riktas endast till föreningar, organisationer och arrangemang av ideell eller samhällsnyttig karaktär. Läs mer om de projekt som vi stöttar här nedan.

Heimstaden samarbetar inte med politiska eller religiösa verksamheter.

A Home for a Home

A Home for a Home är ett unikt partnerskap mellan Heimstaden och SOS Barnbyar.
Vi tror på lika möjligheter för alla, och vi vill ge barn de bästa förutsättningarna till en uppväxt i ett tryggt och säkert hem. Med A Home for a Home erbjuder vi omtänksamma boenden till fler barn runt om i världen.

För att ge så många barn som möjligt en bra start i livet, donerar vi 100 euro för varje hem vi äger, vilket resulterar i ett årligt bistånd om ca 10 miljoner euro.

Läs mer om partnerskapet här.

Två killar som sitter på en bänk framför ett bostadshus och tittar på sina mobiler

Samhälle och skola

- Ett av våra fokusområden är organisationer som arbetar med barn och ungdomar med särskilda behov i eller utanför hemmet.

- Gratis professionell coaching till unga. Wake Me Up är en kostnadsfri app där professionella coacher er­bjuder gratis coaching till personer 16-25 år i syfte att stötta och motivera. Läs mer här.

- VildaKidz, som startades 2015, är en ideell förening som arbetar för att skapa en meningsfull fritid för utsatta barn och unga.

- Drivkraft Malmös vision är att skapa en bättre framtid för både den enskilde ungdomen, eleven och stadens invånare. Genom vårt samarbete har vi bland annat fått möjlighet att erbjuda elever sommarjobb hos oss.

En man med en svart piké som det står Heimstaden på, står vid en metallhängare som det hänger en massa nycklar på.

Trygghet och trivsel

- Vi har ett mål att minst 3% av hyreskontrakten ska vara sociala kontrakt med fokus på utsatta grupper i stort behov av ett tryggt hem.

- Vår vision är att erbjuda omtänksamma boenden och berika de lokalsamhällen vi är verksamma i. Vi gör det på många olika sätt, ett är att öronmärka ’träningslägenheter’ till individer med särskilt behov av att komma på fötterna och växa genom en trygg bostad.

- Sedan 2021 har vi stöttat 2nd Chance Stödboende om ’träningslägenheter’ för socialt utsatta grupper som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

- BID Malmö vet att trivsamma miljöer ökar tryggheten i våra städer. Målet med verksamheten är bland annat att öka konst- och kulturuttryck, fritidsmöjligheter, musikliv och att stödja lokalsamhället med olika insatser.

Ett gäng barn står ute på en gräsmatta, där några spelar pingis och några leker andra lekar.

Fritid och idrott

- Umeå BSKT och Frivilligcentralen samarbetar för att motverka ofrivillig ensamhet. I projekt Vara Med, som Heimstaden är huvudpartner till, hjälper elitidrottare personer som är ofrivilligt ensamma.

- Karlskrona Hockeyklubb är en liten hockeyklubb med stora ambitioner. Barn- och ungdomsidrotten utgör en stor del av Karlskrona HK. Förutom det sportsliga handlar träningarna mycket om att vara en bra kamrat och att visa hänsyn till varandra.

- Ume Flyers är ett innebandylag för funktionshindrade ungdomar och vuxna. Laget bildades 1991 och består av både tjejer och killar i alla åldrar. Förmågan att spela innebandy varierar mellan spelarna men spelglädjen är densamma för alla.