Två killar och en tjej sitter vid ett vitt matbord där det är orange tygstolar runt om.

Våra samarbeten

Vi arbetar för att bidra till en positiv samhällsutveckling och en förbättrad social integration genom att skapa partnerskap som ökar inkludering och engagemang tillsammans med lokala organisationer.

Alla förtjänar ett Friendly Home

Vår vision präglar vår syn på samarbeten och det sätt vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi engagerar oss i samarbeten som stödjer våra affärsverksamheter på lokal nivå och det är viktigt att samarbetet skapar mervärden för våra hyresgäster och bidrar till att utveckla de städer vi har verksamhet i.

Vårt engagemang fokuserar på trygghet samt aktiviteter som främjar integration genom utbildning och hälsa, speciellt riktat till barn och ungdomar samt riktas endast till föreningar, organisationer och arrangemang av ideell eller samhällsnyttig karaktär. Läs mer om de projekt som vi stöttar här nedan.

Heimstaden samarbetar inte med politiska eller religiösa verksamheter.