Mångfald, inkludering
och tillhörighet

Vi vill skapa rum för varandra

Mycket kan sägas om mångfaldsarbetet runt om på olika företag. Och mycket sägs också, men ofta stannar det där, vid pratet. Detta beror inte på att företagen inte vill agera, utan för att arbetet kring mångfald kräver engagemang och uthållighet.

Det räcker inte med ett styrelsebeslut, en text på hemsidan och en projektledare, ensam ansvarig för genomförandet. Arbetet måste bäras, förstås och utvecklas kollektivt. Det måste genomsyra hela organisationen.

Vi på Heimstaden är medvetna om detta, om förutsättningarna, utmaningarna och kraven. Men vi är också medvetna om möjligheterna. Vi är övertygade om att ett företag som präglas av mångfald har stor chans att vara livskraftigt och välmående. Och vi tror att samma princip gäller i samhället som stort. Detta eftersom Heimstaden, i allra högsta grad, lever och verkar i samhället.

Vi möter det varje dag. Alla våra hyresgäster utgör samhällen som präglas av just mångfald och styrka. Men Heimstaden vill inte bara verka i samhället, vi vill inte heller nöja oss med att spegla samhället. Vi vill vara samhället.

Trygghet och utrymme för alla

Och vad är det som driver ett samhälle till det bättre? Vad är det som präglar ett välmående samhälle? Trygghet och utrymme för alla.

Detta ska även Heimstaden präglas av. Och allt börjar med trygghet. Därför räcker det inte med att rekrytera mångfald, att anställa personer med olika bakgrunder för den goda sakens skull, utan det krävs även ett genuint arbete för inkludering och tillhörighet. Därför är villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter lika för alla, oberoende av vem man är. Hos oss ska alla ges samma möjligheter att nå sin fulla potential. För det är ur detta äkta trygghet springer.

 

Inkludering och tillhörighet

Det är först när vi skapar en miljö som inte handlar om att passa in, utan en miljö som ger alla utrymme att få vara sig själva: att tänka fritt, uttrycka sig fritt och inte efter något man tror förväntas, samt ifrågasätta fritt. Det är först då vi skapar en verklig känsla av inkludering och tillhörighet. Det är först då vi skapar utrymme för alla.

#makeroom

Vi vill skapa rum för varandra.

För är det något Heimstaden vill, så är det att skapa utrymme. Att skapa rum. Inte bara för våra hyresgäster och våra anställda, utan även för nya, spännande perspektiv och infallsvinklar, nya lärdomar och ny utveckling. Vi vill skapa rum för olikheter, för styrka och för trygghet.