Vi skapar plats för omtänksamma boenden

Alla behöver plats. För ensamtid. För jobbet. För familjen. För vänner.
Våra boendepreferenser förändras genom hela livet; första lägenheten, studentbostaden, den växande familjen eller kanske önskan om att flytta ifrån eller utomlands.

Oavsett behov skapar Heimstaden rum för förändringar i människors liv. Nu är det är upp till dig att fylla det med liv. Skapa plats för nya kapitel i livet.

Välkommen till Heimstaden.