Visselblåsning

Vem kan bli anmäld i företaget?

Enligt Datainspektionen får rapportering endast omfatta allvarliga oegentligheter som begåtts av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom det egna bolaget eller koncernen.

Läs vår Policy Visselblåsare – Read our Policy Whistle blowing

Hur ska jag rapportera?

Du gör en formell anmälan om en oegentlighet via formuläret nedan. Du kan där välja om du vill vara anonym eller om du vill framträda med namn. Du kan även skicka in din anmälan per post till Heimstaden, HR-avdelningen, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Anmälningar som är av privat eller otillbörlig natur kommer inte att behandlas.

 

Vad ska jag rapportera?

Ju mer information du kan ge desto bättre möjligheter har vi för att följa upp. Om du kan så ange gärna om möjligt tidpunkt för händelse/r, så utförlig beskrivning som möjligt av vad du observerat, annan kännedom om eventuella tidigare relaterade incidenter.

 

Vad händer sen?

Din anmälan skickas till Heimstadens centrala HR-avdelning där en första bedömning görs. Vill du vara anonym sker ingen återkoppling, i annat fall får du en bekräftelse på att Heimstaden mottagit din anmälan.

 

Behandling

Bedömer HR-avdelningen att ärendet är av sådan natur att det ska behandlas vidare så informeras ledningen. Efter avslutad undersökning fattas ett beslut i ärendet av ledningsgrupp. Ärenden som på något sätt avser att HR agerat oegentligt ska alltid skickas till Koncernchef. Efter avslutat ärende sparas dokument digitalt under den tid som det enligt lag kan väckas tvist.

 

Du kan känna dig trygg!

Personuppgifter i visselblåsarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som inkommer och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.