Roll i samhället

Vårt sociala ansvar

Vi arbetar för att bidra till en positiv samhällsutveckling och en förbättrad social integration genom att skapa partnerskap som ökar inkludering och engagemang tillsammans med lokala organisationer. Som bostadsfastighetsbolag arbetar vi för en god hälsa och trygg miljö för våra medarbetare, kunder och leverantörer. Vi bidrar till säkra och inkluderande stadsmiljöer på de orter vi finns.

Partnerskap

Vår vision präglar vår syn på samarbeten och det sätt vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi engagerar oss i samarbeten som stödjer våra affärsverksamheter på lokal nivå och det är viktigt att samarbetet skapar mervärden för våra hyresgäster och bidrar till att utveckla de städer vi har verksamhet i.

Vårt engagemang fokuserar på trygghet samt aktiviteter som främjar integration genom utbildning och hälsa, speciellt riktat till barn och ungdomar samt riktas endast till föreningar, organisationer och arrangemang av ideell eller samhällsnyttig karaktär.

Heimstaden samarbetar inte med politiska eller religiösa verksamheter och sponsrar inte enskilda individer.

God arbetsmiljö

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Därför sätter vi stort värde på att ha en hälsosam och trygg arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och känner samhörighet. Vi har en dedikerad arbetsmiljögrupp som säkerställer att vi arbetar systematiskt med dessa frågor. Vår uppförandekod  ger vägledning i hur vi vill att vi ska agera som medarbetare på Heimstaden, gentemot varandra, gentemot våra kunder och alla andra intressenter i vår omvärld som vi kommer i kontakt med. Vi ser också som självklart att de leverantörer vi använder lever upp till de krav vi ställer i vår uppförandekod för samarbetspartners.

För att öka hälsa och trivseln arbetar vi aktivt med friskvårdsfrågor och uppmuntrar våra medarbetare till träning och motion. Dessutom är vår ambition att alla medarbetare ska vara i ständig utveckling och ser därför kontinuerligt över vidareutbildning och personlig utveckling för våra medarbetare.

Mer om vårt hållbarhetsarbete kan du läsa i vår Hållbarhetsrapport från 2018. Engelska versioner finner du här Code of ConductCode of conduct business partners och Sustainability Report.