Roll i samhället

Hållbarhetscoacher

Heimstaden rekryterar hållbarhetscoacher för att utveckla en community-känsla på studentboenden med aktiviteter som förbättrar boupplevelsen och bidrar till både sociala mervärden och minskade ekologiska avtryck. Hållbarhetscoacher är en del i Heimstadens nya koncept Heimvaro – medveten närvaro.

Våra mål

Hållbarhetscoacherna kommer att skapa aktiviteter inom tre prioriterade områden:

- Gemenskap och kunskap – alla som bor i Heimstadens studentbostäder ska känna sig hemma, må bra och vilja vara delaktiga i hållbarhetsar-bete.

- Låna och dela cirkulärt – vi ska öka gemensam användning och åter-bruk på ett sätt som sparar både pengar och miljö.

- Minska avtrycket – vi ska åstadkomma mätbara förbättringar på några av de viktigaste miljöaspekterna som är direkt kopplade till boendet; vattenanvändning, energiförbrukning, avfall och återvinning.

Initiativet är inspirerat av Residence Life - ett vanligt begrepp på den globala studentbostadsmarknaden som handlar om att skapa en positiv helhetsupplevelse för studenter med fokus på tillhörighet och trivsel, stötta övergång från att bo med föräldrar till eget boende och ge studenterna goda förutsättningar att bedriva och fullfölja sina studier.

Vi kommer att börja med hållbarhetscoacher i våra studentbostäder i Växjö och Linköping. Därefter kommer arbetet att utvärderas med mål om att rulla ut konceptet till alla orter där vi har studentboenden.

Växjö Senaste nytt

I Växjö har vår hållbarhetscoach startat många aktiviteter för att öka gemenskapen, trivseln och miljöarbetet.

Aktiviteter