Heimstaden stödjer ungdomar och vuxna genom mentorskap med Drivkraft Malmö

PRESSMEDDELANDE

Heimstaden stödjer Drivkraft Malmös mentorverksamhet som vänder sig till elever i årskurs 6-9 och deras föräldrar. Mentorskapet har som mål att ge elever en förebild samt en samtalspart för de vuxna i familjen.

”Vi är glada att kunna vara delaktiga i att stötta Drivkraft Malmös betydelsefulla arbete genom att erbjuda ungdomar och vuxna mentorer som stöd i deras vardag”, säger Karmen Mandic, kommunikationschef. Hon fortsätter; ”Mentorskapet ligger väl i linje med våra ledord att genom omtanke förgylla vardagen för människor och en fin möjlighet att även engagera våra medarbetare genom att de själva kan bli mentorer.”

Heimstaden stödjer Drivkraft finansiellt vilket gör det möjligt för ungdomar att få en egen mentor som kan agera som bollplank, hjälpa till med läxor, hitta på saker på fritiden eller bara vara den där personen som man vill prata med. Därutöver ställer Heimstaden sina lokaler till förfogande för kvällsträffar där vuxna bjuds in till föreläsningar eller utbildningar.

Under första träffen gavs tillfälle att träffa Heimstadens medarbetare som berättade om sin karriärresa inom företaget och därefter gavs konkreta tips och råd på hur man kan att utforma ett CV och söka jobb.

”För vuxna kan det vara en utmaning att ta sig in på arbetsmarknaden och vi är glada att vi kan erbjuda utbildning i hur man söker jobb och bygger sitt nätverk i Sverige”, säger Karmen Mandic.

”För Drivkraft betyder det jättemycket att få lov att komma till Heimstaden, vi behöver riktiga företag och riktiga miljöer som vi kan vara i”, säger Jessica Grundström, grundare av Drivkraft Malmö. Hon fortsätter; ”att få komma hit och få höra hur Heimstaden tänker kring framtidens jobb, vad som behövs, hur man ska jobba med sitt nätverk är jätteviktigt för att hjälpa vuxna ut på arbetsmarknaden.”

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag

Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 21 300 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 30.8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.
Huvudkontoret är placerat i Malmö.

För mer information se www.heimstaden.com