Lokalhyresgäst

För dig som hyr lokal av oss

Allt du behöver veta om din nya lokal

Allt om din nya lokal

Vi arbetar för att förenkla och förgylla din vardag. Här hittar du information som kan vara bra att veta för dig som hyr lokal hos oss på Heimstaden. Om du behöver göra en serviceanmälan, har frågor kring ditt avtal, eller tips och saker att tänka på om din lokal.

Startat eget?

Glöm inte att teckna försäkring!

En företagsförsäkring skapar grundläggande trygghet och är en förutsättning för att du som företagare ska kunna lägga fokus på att driva företaget framåt och våga växa i din verksamhet.

Innan du tecknar försäkring!

• Kontrollera värdet på egendomen och lösöret som ska försäkras.

• Se till att du har uppdaterade uppgifter om verksamhetens olika adresser, årsomsättning och verksamhetsbeskrivning.

• Tänk igenom var och hur du bedriver ditt företag. Bedrivs verksamheten på flera olika adresser, gör du och dina medarbetare tjänsteresor? Om ja är det viktigt att försäkringsskyddet anpassas därefter.

En tjej och en kille står utanför ett fik och pratar. Killen håller i en cykel och ute på gatan ser man en trottoartalare och skyltar där man kan se vad fiket erbjuder för meny.

Välj hur du vill ta emot din faktura

Hos oss betalas hyrorna månadsvis och i förskott senast sista vardagen innevarande månad. Din hyra ska vara betald senast den sista vardagen i månaden. Om du inte betalar din hyra i tid kommer du att få ett inkassokrav. Tänk därför på att kontakta oss i god tid om du har betalningssvårigheter eller om du saknar din hyresavi.
På Heimstaden vill vi minska vår klimatpåverkan och skickar därför hyresavier digitalt. Välj mellan: Autogiro, E-faktura privat, Kivra, E-post eller E-faktura Företag (B2B): Kontakta Heimstaden via kundservice om ni önskar ansluta er till elektroniska fakturor. Läs mer här
Heimstaden vill vi minska vår klimatpåverkan och skickar därför dina hyresavier digitalt. Du kan välja mellan flera alternativt, vilka du kan läsa mer om här.

Tack för dina åsikter!

Vår vision är att förenkla och förgylla livet för våra hyresgäster. Dina synpunkter och önskemål hjälper oss att göra just det. Därför vill vi gärna veta hur du tycker att det är att hyra lokal av oss. Vi hoppas att du tar chansen att fylla i de kundnöjdhetsundersökningar som vi skickar ut i samarbete med AktivBo. Enkäten är helt anonym och du har också möjlighet att skriva i fritext vad du vill få fram. Resultaten av undersökningarna ligger som grund för hur vi arbetar framåt.

Här nedan är några resultat som vi är extra stolta över.

Har du koll på brandsäkerheten?

- Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar. Se till att den kontrolleras regelbundet av auktoriserat företag.
- Om brandlarm finns, kontrollera att det fungerar och hörs i hela lokalen.
- Ta inte in fler personer i lokalen än vad den är godkänd för.
- Se till att utrymningsvägarna inte är blockerade av exempelvis bord, stolar eller kläder.
- Se till att alla som vistas i lokalen är väl medvetna om var närmsta utrymningsväg finns. Kontrollera utrymningsskyltar och utrymningsvägar regelbundet.
- Lämna inte sopsäckar eller annat brännbart material nära husfasaden.
- Förvarar du brandfarliga varor i lokalen? Då kan du behöva söka tillstånd hos kommunen för detta.