Heimstaden i samarbete med cleantech-bolag

PRESSMEDDELANDE

Heimstaden har i Malmö inlett ett pilotprojekt med cleantech-bolaget Mimbly i syfte att förbättra vattenanvändningen och förhindra utsläpp av mikroplaster vid tvättning i fastigheterna.

Mimbly utformar och utvecklar innovativa lösningar som minskar miljöpåverkan när vi tvättar. Produkten Mimbox är ett tillägg till tvättmaskiner och återvinner upp till 70 procent av vattnet när man tvättar, samtidigt som den hindrar att mikroplaster följer med ut i avloppet. Produkten är som ett litet reningsverk.

Heimstaden arbetar holistiskt med att göra sina fastigheter mera hållbara och Mimbly tillhandahåller teknik som potentiellt hjälper bolaget att spara vatten, energi, koldioxidutsläpp samt förhindra att skadlig mikroplast cirkulerar i vattensystemet.

”Vi är måna om att ständigt utveckla våra fastigheter och våga testa nya saker. Mimbly erbjuder en intressant lösning som vi både hoppas och tror kommer gynna oss, våra hyresgäster och samhället i stort”, sa Michael Fricke, Energiingenjör Heimstaden Sverige.

Mimbox driftas i Heimstadens fastighet på Norrra Bulltoftavägen i Malmö. Pilotprojektet är ett resultat av Heimstadens hållbarhetsmål om att minska vattenanvändning med 1% per kvadratmeter fram till 2030.

Om Mimbly
Mimbly utformar och utvecklar innovativa lösningar som syftar till att förändra ohållbara beteenden, med fokus på tvätt. Produkterna utvecklas till att bli intuitiva, enkla och trevliga att använda, så som hållbarhet ska kännas. Mimblys produkt Mimbox är en produkt som ansluts till tvättmaskiner och gör tvätten mer hållbar genom att spara vatten, energi, CO2-utsläpp och stoppa mikroplast från att komma ut i vattensystemet.