Heimdagen – detta gjorde vi i Skåne

På Heimstaden arbetar vi varje dag för att skapa omtänksamma boenden. Din trygghet och trivsel är av högsta prioritet för oss och vi är mycket tacksamma för att våra hyresgäster delar med sig av åsikter och önskemål om boendemiljön.

Heimdagen i Helsingborg och Lund

På Heimdagen, den 12 september, gick alla anställda på Heimstaden ut och gjorde punktinsatser på utvalda ställen runt om i Sverige. Vi fokuserade på förbättringar och åtgärder som efterfrågats av er boende.

Vi var hundratals som fattade penslar, spadar, sopkvastar och andra verktyg i arbetet mot en ännu trivsammare ute- och innemiljö.
Kanske har du sett ett orange hjärta på din fastighet? Då betyder det att vi var där. Vi var bland annat på flera adresser i Malmö, Helsingborg, Lund, Trelleborg och Ystad.

Heimdagen i Lund

I Lund var vi på Stiftsvägen 2-12, Kulgränden och på Vildanden. Vi målade återvinningsrum, folierade dörrarna och fräschade upp med ny färg vid postfacken på Stiftvägen 2 och 4. Vi tvättade också brandtrappor, planterade höstblommor, städade gemensamma utrymmen och grillar samt oljade in bänkar och bord i utemiljön vid Vildanden.

Heimdagen i Helsingborg

I Helsingborg var vi på Bryggaregatan och Lundsbergsgatan. Här torkade vi av fönsterbleck och putsade svarta glaspartier på bottenvåningarna. Vi städade och ställde i ordning cykelrummen i samtliga huskroppar. Vi sopa i alla loftgångar och snyggade till fyra innergårdar.

Heimdagen i Trelleborg

I Trelleborg höll vi till vid fastigheterna Svanen 34 och Östrebro 25. Vi målade dörrarna till återvinningsstationerna, tvättade fasader, plank, staket och snyggade till en uteplats. Vi målade också om gemensamma ytor i en av fastigheterna.

Heimdagen i Trelleborg

I Ystad var vi på Regementsgatan 8 och 9. Här gjorde vi bland annat utemiljön trevligare genom att plantera grönska samt städa gårdarna. Vi fokuserade också på att förbättra cykelförvaringen och tillgängligheten till återvinningstationen.

Ett stort tack till alla hyresgäster som kom förbi och sa hej och peppade oss under dagen!