En man står och tittar in i ett titthål

Misstänker du våld hos din granne?

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och det sker till största del i hemmet. Det drabbar både män och kvin­nor men kvinnor drabbas oftare av upprepat och allvarligt våld.

Viktigt att agera

Det är viktigt att du som granne agerar om du misstänker att någon far illa. Misstänker du att en granne blir utsatt för våld i hemmet ska du inte tveka att ringa polisen. Det kan vara livsavgörande. Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112!

Signalerna som man kan titta eller lyssna efter är dunsar, skrik eller gråt och saker som slängs i golvet.
Är du orolig över att ett barn blir utsatt för fysiskt eller psykiskt våld, eller att en vårdnadshavare brister i sin omsorg- kontakta Socialtjänsten och gör en orosanmä­lan. Du hittar information på din kommuns hemsida. Ring och berätta vad som gör dig orolig. Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112!

 

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt sam­tal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.
Läs mer på Kvinnofridslinjens hemsida.

Bris: 116 111

Prata med en kurator, dygnet runt. För barn och unga upp till 18 år, ring 116 111. Det går också att chatta, gå in på www.bris.se
Bris har också en stödtelefon till vuxna som har frågor eller känner oro för ett barn. Telefonnumret är 077-150 50 50
Telefonnumret för stöd på arabiska är 077-448 09 00
Läs mer på Bris hemsida.

Om du misstänker våld hos din granne:

Knacka eller ring på dörren
Ibland kan ljudet av en knackning eller ringsignal räcka för att distrahera.

Ta hjälp av grannar
Det känns mycket enklare och tryggare att agera när man är flera. Ta hjälp av en annan granne, eller en vän som kan vara med.

Ring polisen
Om du misstänker att något är fel ska du anmäla det till polisen på 114 14. Om situationen känns akut och hotfull ska du alltid ringa 112.