En massa barn i färgglada kläder springer på en gård där man ser en röd tegelfasad i bakgrunden
Unikt partnerskap mellan Heimstaden och SOS Barnbyar

A Home for a Home

A Home for a Home är ett unikt partnerskap mellan Heimstaden och SOS Barnbyar.
Vi tror på lika möjligheter för alla, och vi vill ge barn de bästa förutsättningarna till en uppväxt i ett tryggt och säkert hem. Med A Home for a Home erbjuder vi omtänksamma boenden till fler barn runt om i världen.

För att ge så många barn som möjligt en bra start i livet, donerar vi 100 euro för varje hem vi äger, vilket resulterar i ett årligt bistånd om ca 10 miljoner euro.

En orange logo

A Home for a Home handlar om att skapa engagemang för ett bättre samhälle tillsammans med våra anställda, hyresgäster och partners. Genom att sätta en ny standard för företagssamarbete med ideella organisationer, hittar vi nya sätt att göra en skillnad – såväl lokalt där Heimstaden verkar och i andra delar av världen.

Idag lever över 200 miljoner barn i osäkerhet där de riskerar att gå miste om stöd och omsorg från sina föräldrar. För att motverka detta stödjer A Home for a Home såväl befintliga SOS-barnbyar-program och aktiviteter så att fler barn och familjer nås av det stöd som behövs.

Vi tror att lika möjligheter för alla börjar med att ge barn den bästa grunden för att växa upp i ett tryggt hem och få en bra start i livet. För att stödja utsatta barn blev vi partner med SOS Barnbyar.

Sedan A Home for a Home startade 2021 har vi stöttat 53 program i 26 länder och partnerskapet har bidragit med över 30 miljoner euro till att förbättra situationen för utsatta barn.

En närbild på en man med blå tröja och vit skjorta som står utomhus.

Ingenting är viktigare än att ge barn en trygg och lycklig barndom.

”Med A Home for a Home utökar SOS barnbyar och Heimstaden uppdraget om att erbjuda omtänksamma boenden till tusentals barn och familjer runt om i världen"

säger Helge Krogsbøl, CO_CEO, Heimstaden

Exempel på de program A Home for a Home stöttar


Familjestärkande insatser
Varje barn behöver någon som stödjer och skyddar dem under uppväxten. Men många föräldrar möter svårigheter som hindrar dem från att ge det stödet. SOS Barnbyar erbjuder specialanpassade stöd för att stärka familjer i nöd och hjälpa dem att hålla ihop. Från rådgivning till kompetensutveckling får föräldrar de resurser de behöver för att övervinna sina svårigheter. Med starka familjer kan barn och ungdomar få den vård och det stöd de behöver för att trivas.

A Home for a Home stödjer exempelvis ett familjestärkande program i Rwanda, vars mål är att skapa ett samhälle där barn får uppleva en omtänksam familjemiljö. Genom att erbjuda viktiga tjänster till utsatta familjer, adresserar programmet situationen med barn som riskerar att gå minste om familjevård. Den primära målgruppen är barn i fattigdom, ensamstående föräldrar, barnledda hushåll med sjuka föräldrar eller som sociokulturellt försummats.

Omsorgsprogram
Barn behöver förtroende och långvariga relationer i sina liv. Om ett barn inte kan växa upp i sin egen familj är det nödvändigt att förse dem med ett alternativ så att de får ett stabilt hem och en möjlighet att skapa varaktiga relationer. Fosterfamiljer får boende och professionell hjälp genom SOS Foster Care Program.

A Home for a Home stödjer ett fosterhemsprogram i Tjeckien i syfte att ge barn i fosterhem en kärleksfull barndom, trygghet, förtroende, respekt och acceptans. För att de ska skapa meningsfulla långvariga relationer med både deras ursprungliga familj och fosterfamiljen. Genom att placera barn i fosterhem får de en ny chans i en barndom att utveckla sin potential och bygga sin identitet. Ett av målen är att barn ska vara beredda att lämna fosterhem antingen genom att återvända till sina föräldrar eller andra nära släktingar eller genom att bli en självständig vuxen.

En kvinna med en färgglad klänning och en vit huvudbonad håller om två barn som sitter bredvid henne
Bild: SOS Barnbyar, Fotograf Claire Ladavicius

Ungdomsprogram
Att växa upp är inte alltid enkelt och ännu svårare är det för dem som växer upp utan stöd från en familj. SOS Barnbyar ger ungdomar möjlighet att erhålla de färdigheter som behövs för att få ett arbete som småningom leder till självständighet. Unga människor kan få utbildning, träning och mentorskap i syfte att bygga upp deras kunskap, självförtroende och motståndskraft. Tillsammans arbetar vi för att bygga en bättre morgondag där ingen hamnar på efterkälken.

A Home for a Home stödjer ett sysselsättningsprogram för ungdomar i Malawi som riktar sig till utsatta flickor och unga kvinnor som slutat gå till skolan till följd av extrem fattigdom, tidiga graviditeter (eller äktenskap) eller brist på sysselsättning. Majoriteten har utsatts för fysiska, sexuella och sociala övergrepp, liksom ekonomisk exkludering. Målet med programmet är att bygga upp deras förtroende och förmåga att bli skickliga entreprenörer i branscher som de föredrar, så att de kan vara oberoende, produktiva och stödja deras familjers socioekonomiska utveckling. Projektet kommer också att ge psykologiskt stöd till de deltagare som lider av psykosociala utmaningar.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video