En karriär med dig i fokus

Dela vår passion för kunder och fastigheter. Dela vår vision att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Följ med på vår Heimresa.

Detta säger våra medarbetare

Sedan 2018 mäter vi frekvent vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss – vilka våra styrkor är och vad som behöver utvecklas. Vi mäter 15 olika kategorier; allt från Ledarskap till Engagemang och Delaktighet. Våra största mätetal är temperatur och eNPS.

Temperaturen är det samlade resultatet av våra 15 kategorier och här ligger vi väldigt fint på 8 av 10 (Index ligger på 7,4), där vi ser att vi bland annat kan bli ännu bättre på personlig utveckling genom utbildningar, mentorskap och utbyte kollegor emellan. Vår största styrka ligger i att våra medarbetare anser att vi i väldigt hög utsträckning är en diversifierad, icke-diskriminerande och vänlig arbetsgivare, vilket vi är väldigt stolta över!

eNPS (Employee Net Promoter Score) är resultatet av hur troligt det är att våra medarbetare skulle rekommendera Heimstaden som arbetsgivare till sina vänner och bekanta. Här kan resultatet hamna mellan -100 (ingen skulle rekommendera) till +100 (alla skulle rekommendera starkt) och här ligger vi på +47 jämfört med Index som ligger på 13.

Dina nästa kollegor

Vår starka värdegrund, möjlighet för dig att utvecklas inom bolaget och att påverka hur vi arbetar är tre starka anledningar till varför vi är stolta över vår arbetsplats. Lyssna och läs om några av våra medarbetare – vad som driver, motiverar och inspirerar dom. Kanske är detta dina nya kollegor?

Vår kultur

Vi är ett färgstarkt företag. Orange står för det hälsosamma, pålitliga och optimistiska i många kulturer, men signalerar även flexibilitet, lyhördhet och kreativitet. Dessa egenskaper och värden beskriver också vårt sätt att vara. En orange inställning är helt enkelt en del av vår företagskultur.  Vi ser mångfald som en styrka och en förutsättning för utveckling.

Under 2017 lanserade vi vårt initiativ Heimgjort – ett program där vi arbetar med ständiga förbättringar – stora som små. Förslag till förbättringar eller nya initiativ kommer från våra medarbetare som genom sina olika roller uppmärksammar saker vi kan bli bättre på. Saker som gynnar vårt samhälle, kunder såväl som vår arbetsmiljö. Vår ambition är att implementera minst en ny förbättringsåtgärd per månad.