HeimVaro

Vi bryr oss om ditt välbefinnande

Vi skapar plats för dig

Med vårt HeimVaro-koncept vill vi bidra till en medveten närvaro och minskad ofrivillig ensamhet. Vi uppmuntrar till gemenskap i våra bostadsområden och ordnar regelbundet aktiviteter med fokus på förbättrad boendemiljö och ökat välbefinnandet mellan grannar.

Fokus på hälsa och välbefinnande
På Heimstaden är våra kunders komfort och välbefinnande våra högsta prioriteringar. Vi vill inspirera till en bättre hälsa och välmående i vardagen! Och med en förhoppning om att hjälpa våra hyresgäster att skapa fridfulla tillflyktsorter inom sina hem.

Gävles godaste grannar

Grannsämja, gemenskap och trygghet är något som grannarna på Södra Fiskargatan i Gävle värderar högt.
- Vi bryr oss om varandra och hjälper varandra. Det ska vara enkelt både att be om, och att få, hjälp, säger en av grannarna.

Läs mer här

Att tämja tornadon: En förälders guide till att hålla ordning i hemmet med barn

Leksaker spridda som konfetti, klibbiga fingeravtryck på varje yta och mystiska fläckar som dyker upp från ingenstans. Vi ger några tips om hur du håller ditt hem i ordning, med de små virvelvindarna som är dina barn.

Läs mer här