En pojke med brunt hår och en grön tröja åker på en sparkcykel i en lekpark. Bakom ser man en asfalterad stig, gräsmatta och vita trädjur med prickar på.
Hållbar utveckling

Hållbarhetsarbete


Hållbarhet är den enda vägen framåt

På Heimstaden har vi ett livslångt perspektiv på fastigheter, vilket innebär att vi bygger, utvecklar och förvaltar hållbara och moderna hem med inställningen om att äga dem för evigt. För oss har hållbarhet många dimensioner och kräver såväl socialt ansvar och skydd för miljön, som trygga arbetsplatser och en hållbar värdekedja.

Därför löper ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor som en röd tråd genom hela organisationen med utgångspunkt i vårt löfte om att erbjuda omtänksamma boenden som förenklar och förgyller livet.

Målet är att vara det mest hållbara bostadsföretaget i Europa. Som en viktig aktör inom hållbar samhällsutveckling bidrar vi till att skapa livskraftiga och inkluderande stadsdelar utifrån lokala förutsättningar i de länder och städer vi verkar.

Vår mission är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.

Klimatförändringar är en av våra viktigaste prioriteringar

l flera aspekter ligger vi på Heimstaden i framkant gällande hållbarhet, men vi är öppna med att det finns mer att göra för att fullt ut adressera och hantera klimatutmaningarna.

Vår hållbarhetsstrategi baseras på ISO 26000-standarden, FN:s globala mål för hållbar utveckling samt FN:s Global Compact, vilka tillsammans utgör en stabil grund för hållbart beslutsfattande.

 

Några av våra klimat- och miljömål är:

  • Fossilbränslefri verksamhet 2030.
  • 100 % förnybar el i samtliga länder där Heimstaden är verksamma i 2021.
  • Minst 1% minskad vattenanvändning/kvm och år till 2030.
  • Minska växthusgasutsläppen med minst 46 procent från till 2030.
  • Nyproducerade hus ska inneha produktion av förnybar energi.

 

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.

En kvinna i beige trenchcoat håller i en flicka i famnen som har en rosa jacka på sig. I bakgrunden ser man ett majsfält och en solnedgång.

Miljöbyggnad Silver för ett hållbart boende

För oss är det viktigt att du som bor i en hyresrätt hos oss ska trivas, känna dig trygg och säker. Våra bostäder ska också vara hållbara över tid med hänsyn till miljön.

All nyproduktion i Sverige certifieras enligt SGBC:s Miljöbyggnad Silver. Det innebär att innemiljön i bostaden behöver uppfylla olika kriterier, såsom ventilation, värme, dagsljus med mera. Fastigheterna byggs med väl valda material som är goda för miljön och dig som boende. Energiförbrukningen i fastigheten som helhet är också av betydelse för att uppnå Miljöbyggnad silver. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.

Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Läs mer om Sweden Green Building Council här.

En man och en kvinna står på ett hustak i orange skyddsvästar och hjälmar och pekar på något.

Roll i samhället

Heimstaden har undertecknat FN:s Global Compact för ansvarsfullt företagande och vi åtar oss därmed att fullfölja dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Vi samarbetar med flera organisationer för att bidra till en positiv samhällsutveckling och en förbättrad social integration. SOS barnbyar, 2nd Chance Stödboende och Drivkraft Malmö är några av våra partnerskap.

Vi skapar plats för solceller

Fastighetssektorn står för runt 40 procent av den totala energianvändningen i EU och 36 procent av växthusgasutsläppen. Att minska klimatavtrycket är den enda vägen framåt och kampen mot klimatförändringar är en av Heimstadens viktigaste prioriteringar.

Solceller är en viktig del i vårt arbete med energieffektivisering. På ett år dubblerar vi nästan antalet anläggningar i Sverige. Vi har sedan tidigare solcellsanläggningar på nio platser i landet. De producerade cirka 250 megawattimmar under 2020 och egenanvändningen ligger på över 90 procent.

Under 2021 installerar vi solcellsanläggningar på ytterligare åtta platser i landet. Det är en satsning på drygt 11 miljoner kronor, som ska öka energisjälvförsörjningen i vårt bestånd. Samtliga anläggningar kommer tillsammans att producera omkring 600 megawattimmar om året.

Läs gärna mer om vårt solcellsarbete här.