Nyhetsrum

Heimstaden förvärvar bostadsbestånd i Strängnäs

Heimstaden AB ingick igår avtal avseende förvärv av en bostadsportfölj i Strängnäs. Beståndet består av 25 fastigheter innehållande 322 lägenheter. Total yta är ca 27 000 kvm och säljare är SSM Holdin...

Heimstaden förvärvar bostadsbestånd i Gävle

Heimstaden AB ingick igår avtal avseende förvärv av en bostadsportfölj i Gävle. Beståndet består av 4 fastigheter innehållande 371 lägenheter. Total yta är ca 23 000 kvm och säljare är Gefle Estate AB...

Heimstadens obligationer noterade på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för Heimstaden AB fattat beslut om en notering av obligationer på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Heimstadens ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 14 november 2014.

Heimstaden köper Henry Ståhl Fastigheter AB

Heimstaden AB har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB som omfattar ca. 350 000 kvm bostäder och lokaler i Norrköping, Linköping och Örebro. Tillträde är planerat till årsskiftet 2014/15.

HEIMSTADEN OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH NOTERAR OBLIGATIONER i SEK PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Den 16 september 2014 offentliggjorde Heimstaden att bolaget emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om SEK 1 000 miljoner inom ett rambelopp om SEK 1 250 miljoner. Obligationslånet löp...

Heimstaden säljer bostadsportfölj i Katrineholm till Nordhalla Fastigheter

Heimstaden och Nordhalla har ingått avtal där Nordhalla per den 1 oktober förvärvar hela Heimstadens Katrineholmsbestånd. Nordhalla finansierar förvärvet genom att utnyttja del av det sedan tidigare beviljade löftet om aktieägartillskott och aktieägarlån från Nordhallas ägare.