Om oss

Kort om Heimstaden

Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med en vision om att förenkla och förgylla kundernas liv genom omtänksamma boenden – Friendly Homes.

Vår ambition är att växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt tillsammans med samarbetspartners som delar våra värderingar. Inom ramen för vår strategi ska vi samverka med andra intressenter och skapa möjligheter genom att bidra med erfarenhet, kunskap och kapital.

Samhälleliga bidrag är viktigt för oss på Heimstaden. Vi har ett livslångt perspektiv på våra fastigheter, vilket innebär att vi bygger, utvecklar och förvaltar hållbara och moderna hem med rätt standard. På så sätt skapar vi långsiktigt värde för aktieägare, samarbetspartners och kunder – men också för våra medarbetare och för samhället som helhet.

Vi är värderingsstyrda

Genom vårt arbetssätt, vilka reflekterar våra värderingar, skapar vi värden – med början inifrån vårt företag och våra medarbetare – ut till samhället i stort.

Våra värderingar fångar vår absoluta själ och talar om vad vi står för nu och i framtiden. Heimstadens hållbarhetsstrategi togs fram under 2019. Under 2020 kommer vi att revidera några av målen samt formulera differentierade klimatmål utifrån förutsättningarna på våra olika marknader. Hållbarhetsstrategi Heimstaden eller på engelska Heimstaden Sustainability strategy

Make Room

Boendepreferenser förändras genom människors liv; första lägenheten, en växande familj eller önskan om att flytta utomlands. Oavsett behov skapar Heimstaden rum för förändringar i människors liv.

Med konceptet Make Room kommunicerar vi vår vision om omtänksamma boenden där vi tar hand om varandra och samhället vi lever i, där utbyte av erfarenheter och utmaningar ger oss modet att göra en skillnad.

Läs gärna mer om vårt nya kommunikationskoncept Make Room här.