Om oss

Kort om Heimstaden

Heimstaden är ett av Nordens största bostadsfastighetsbolag. Vår affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland.

Heimstaden har på drygt tio år gått från att vara en relativt liten aktör på den svenska bostadsmarknaden till att bli en av Nordens största aktörer. För oss är det viktigt att ha en stark lokal närvaro och har alltid egen personal på orten så att våra hyresgäster lätt kan komma i kontakt med oss. Heimstaden grundades 1998 och förvärvades av Fredensborg AS under 2005.

Vår strategi

Vår strategi bestå av fyra byggstenar som vilar på vår värdegrund och de trender vi ser på marknaden. Våra fyra byggstenar är:

En värderingsstyrd organisation
Vår verksamhet ska ha engagerande och involverande medarbetare och en företagskultur där vi alltid sätter kunden i centrum. Vi ska ha ett starkt varumärke som attraherar och utvecklar driftiga och nytänkande ledare och medarbetare. Vi blir en attraktiv arbetsplats genom att skapa starka och positiva förebilder.

Excellens i kundupplevelse
Vi ska ha en djup förståelse för våra kunders behov och utveckla smarta och digitala lösningar genom hela kundresan. Vi ska erbjuda våra kunder en hög tillgänglighet samt en god och trygg boendemiljö.

Hållbar förädling och utveckling av fastigheter
Vi ska prioritera estetiska material vi nyproduktion och förädla fler av våra fastigheter med ett tidstypiskt bevarande. Vi ska fokusera på en löpande förbättring av vår portföljs tekniska kvalitet, driftsekonomi och energieffektivitet.

Hållbar och lönsam tillväxt
Vår expansionsstrategi omfattar Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vi ska bygga starka och långsiktiga relationer med kommuner, finansiella institutioner och investerare. All vår verksamhet ska genomsyras av en balanserad riskhantering.

Vi är värderingsstyrda

Genom vårt arbetssätt, vilka reflekterar våra värderingar, skapar vi värden – med början inifrån vårt företag och våra medarbetare – ut till samhället i stort.

Våra värderingar fångar vår absoluta själ och talar om vad vi står för nu och i framtiden. Våra medarbetare skapar värde för våra kunder genom att utveckla och leverera ett omtänksamt boende och ett värde för aktieägare och partners genom att utveckla och optimera en attraktiv fastighetsportfölj. Vår roll i samhället är att skapa ett värde genom att erbjuda hållbara och trygga boenden samt producera nya bostäder.

Tid för dig

Våra lägenheter är världens mittpunkt – för dom som bor där. Därför börjar allt hos Heimstaden hos våra medarbetare. På så sätt är vårt förhållningssätt till vår vision – att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden – något som kommer naturligt för oss.

Du får tid för det viktiga i livet. Eftersom vi har tid för dig.