Om oss

Kort om Heimstaden

Heimstaden är ett av Nordens största bostadsfastighetsbolag. Vår affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter i Sverige, Danmark, Norge, Tjeckien, Nederländerna och Tyskland.

Heimstaden har på drygt tio år gått från att vara en relativt liten aktör på den svenska bostadsmarknaden till att bli en av Nordens största aktörer. För oss är det viktigt att ha en stark lokal närvaro och har alltid egen personal på orten så att våra hyresgäster lätt kan komma i kontakt med oss. Heimstaden grundades 1998 och förvärvades av Fredensborg AS under 2005.

Vår strategi

Vår strategi består av fyra byggstenar som vilar på vår värdegrund och de trender vi ser på marknaden. Alla våra investeringar mäts mot varandra över landsgränser och mikrolägen, vi investerar enbart i de fastigheter och projekt som bedöms vara mest attraktiva i varje tidpunkt. Våra fyra byggstenar är:

En värderingsstyrd organisation
Vår verksamhet har engagerande och involverande medarbetare och en företagskultur där kunden alltid är i centrum. Vi har ett starkt varumärke som attraherar och utvecklar driftiga och nytänkande ledare och medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsplats med starka och positiva förebilder.

Excellens i kundupplevelse
Vi har en djup förståelse för våra kunders behov och utvecklar smarta och digitala lösningar genom hela kundresan. Vi erbjuder våra kunder en hög tillgänglighet och en god och trygg boendemiljö.

Hållbar förädling och utveckling av fastigheter
Vi prioriterar estetiska material vid nyproduktion och förädlar fler av våra fastigheter med ett tidstypiskt bevarande. Vi förbättrar löpande vår portföljs tekniska kvalitet, driftsekonomi och energieffektivitet.

Hållbar och lönsam tillväxt
Vi bygger starka och långsiktiga relationer med kommuner, finansiella institutioner och investerare.

Vi är värderingsstyrda

Genom vårt arbetssätt, vilka reflekterar våra värderingar, skapar vi värden – med början inifrån vårt företag och våra medarbetare – ut till samhället i stort.

Våra värderingar fångar vår absoluta själ och talar om vad vi står för nu och i framtiden. Våra medarbetare skapar värde för våra kunder genom att utveckla och leverera ett omtänksamt boende och ett värde för aktieägare och partners genom att utveckla och optimera en attraktiv fastighetsportfölj. Vår roll i samhället är att skapa ett värde genom att erbjuda hållbara och trygga boenden samt producera nya bostäder.

Här kan du läsa mer om Heimstadens hållbarhetsstrategi som togs fram under 2019. Under 2020 kommer vi att revidera några av målen samt formulera differentierade klimatmål utifrån förutsättningarna på våra olika marknader. Hållbarhetsstrategi Heimstaden eller på engelska Heimstaden Sustainability strategy

Tid för dig

Våra lägenheter är världens mittpunkt – för dom som bor där. Därför börjar allt hos Heimstaden hos våra medarbetare. På så sätt är vårt förhållningssätt till vår vision – att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden – något som kommer naturligt för oss.

Du får tid för det viktiga i livet. Eftersom vi har tid för dig.