En arkitektonisk resa i Heimstadens fotspår

Vi är ständigt omgivna av arkitektur. Vart vi än vänder oss finns där en konstruktion som kommunicerar en annan människas fantasi. Ibland är det en skyskrapa som hänför oss, andra gånger låter vi oss charmeras av en vacker gammal ruin. Varje kapitel i historien bär med sig en arkitektonisk röst som fortfarande talar till oss. Läs mer om våra fastigheter och den tid då de byggdes.

En del av miljonprogrammet i Norrköping

1960-TALET

Året är 1968 och ArkitekTuren har tagit oss till Safiren 2 i Norrköping. Läs mer om nybrutalism och funktionalitet.

Läs mer