Ett bostasdshus i trä med loftgångar

Hyreshus i trä med stark karaktär

ArkitekTuren tar med oss på en resa bland Heimstadens fastigheter. Den här gången får du följa med till Träloftet i Vallastaden, Linköping.

Varierad är ett ord som verkligen kommer till rätta i den nya stadsdelen Vallastaden, väster om Linköping. Ingen arkitekt har fått rita två hus bredvid varandra, alla hus är olika – från stomme till fasad.
Ett av Heimstadens hus som utmärker sig lite extra är det så kallade Träloftet. Det är, som namnet antyder, helt byggt i trä.

 

Trähus kommer vi se mer av framöver

Flerbostadshus i trä är något vi kommer se betydligt mer av i framtiden, det är Ola Broms Wessel övertygad om. Han är vd på arkitektfirman Spridd, som har ritat Träloftet i Vallastaden, och han berättar gärna om träbyggnationens fördelar och utmaningar.

– Trähus med fler än två våningar är inte så vanligt, men har blivit mer populärt på senare tid, främst ur hållbarhetssynpunkt. Klimatkraven vid nybyggnationer blir allt hårdare och vi måste bygga friska bostäder som är en del av vårt kollektiva kretslopp med förnyelsebara material. Trä binder koldioxid och vinner över betong i klimatberäkningar, säger han.

En närbild på en loftgång i trä där man ser lampor hängandes i tak och på väggar.
Fotograf Mikael Olsson

Viktigt med stabila konstruktioner

Tekniken att bygga rationellt med trästomme utvecklas snabbt och är numera ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ till stål och betong. Men visst finns det utmaningar. Brandrisk, hållfasthet, lyhördhet och fukt är de största.

– Vi har träkonstruktioner som är inpackade i gips, vilket är bra både ur brandsynpunkt och ljudmässigt. Trä är bra på att transportera ljud, men gipset dämpar. Sedan gäller det att bygga stabila konstruktioner och se till att hantera lyftkrafterna som kommer av vind, berättar Ola Broms Wessel.

En husfasad och loftgångar helt i trä. Stora fönsterpartier i en beige kulör på karmen.
Fotograf Mikael Olsson

Maximerade byggrätten

Med Träloftet fanns också en platsmässig utmaning.

– Arkitekturen i Vallastaden är annorlunda med väldigt små tomter. Vi ville maximera byggrätten och skapa rymliga och yteffektiva lägenheter.

Trapphuset blev därför så litet som det bara gick. I stället byggdes utkragade loftgångar och balkonger som ligger som en karaktärsstark gördel kring hela byggnadskroppen. Loftgångarna och balkongerna monterades i tidigt skede och användes som byggnadsställning under byggtiden.

Detaljplanen för tomten tillät endast fyra våningar men Spridd gjorde, trots det, sex.

– Det kunde vi tack vare att vi gjorde lägenheter med ett entresolplan. Det är alltså dubbelhöga lägenheter i botten och toppen av huset, berättar Ola.

Ett bostadshus i trä som man ser bakom en liten damm där massa växtligheter är.
Fotograf Mikael Olsson

”Väldigt glada”

Han är stolt över Träloftet, som han tycker uttrycker rationalitet.

– Vi hade ett besvärligt läge med hårda krav från kommunen. Träloftet blev ett effektivt hus med stark karaktär. Loftgången på mitten sticker ut, liksom balkongerna som är inhängda uppifrån, eftersom vi inte fick ha några stag som gick nedåt. Vi utnyttjade byggrätten väl och är väldigt glada över det här projektet.

Ett hyreshus i trä med grönskande växter på och vid fasaden.
Fotograf Mikael Olsson

Lediga lägenheter i Linköping

Visas nu
Visas nu
Visas nu