En närbild på ett duschmunstycke som det sprutar vatten ifrån.

Så här minskar du risken för legionella

Legionella, eller legionärssjukan som den också kallas, är en allvarlig form av lunginflammation och som smittas genom att du andas in aerosoler som innehåller legionellabakterier. Här kan du läsa mer om legionella och vad du som hyresgäst kan göra för att minska risken för legionella i din fastighet.

Vad är legionella?

Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i våra vattendrag, sjöar och jord i mycket låga koncentrationer. Här utgör de ingen fara för oss människor. För att legionellabakterier ska växa och ge upphov till allvarliga sjukdomar, krävs det att de rotar sig i fastighetens tappvattensystem.

För att förhindra tillväxt av legionella är drift och underhåll av fastighetens vattensystem viktiga. Det är även viktigt att se till det är rätt temperatur på varmvattnet och undvika stillastående vatten under en längre tid.

Legionellabakterier kan orsaka legionärssjuka, som liknar allvarliga lunginflammationssymptom. Det kan även orsaka pontiacfeber, som yttrar sig som influensasymptom. Legionella varken luktar eller märks, men ett legionellautbrott kan komma plötsligt och i många fall vara svårt att spåra.

En närbild på en man som har arbetsbyxor, verktygsbälte so

Smittspridning

Legionella är ofarlig i små mängder. Men i olämpligt utformade tappvattensystem och i rumstemperatur kan bakterien snabbt förökas och i vissa fall orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber hos människor. Vid temperaturer under ca 20 °C är legionellabakterierna vilande. Bakterierna förökar sig vid temperaturer mellan ca 20 °C och 45 °C, framför allt mellan 35 °C och 40 °C.

För att undvika att bli smittad av legionellabakterier, är det viktigt att du spolar igenom dina kranar ordentligt om de inte använts på länge. Till exempel om du har varit bortrest. Både varm- och kallvatten.

Så smittar legionella

Smitta sker via inandning av aerosoler (små vattendroppar) som innehåller Legionellabakterier, i samband med exempelvis dusch eller bad i bubbelpool. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar löper en ökad risk att drabbas. Det är inte farligt att dricka vatten som innehåller legionellabakterier och det smittar inte mellan människor.

Du kan bli smittad vid inandning av jord, till exempel vid hantering av trädgårdsjordpåsar. Därför bör du alltid öppna dina jordpåsar utomhus och undvika inandning av jorddamm vid plantering.
Läs mer om legionella på 1177.se.

En man med svarta arbetskläder går utanför sin företagsbil som det står Heimstaden på.

Heimstadens ansvar

Vi som fastighetsägare har ett ansvar för att vattensystemen i våra fastigheter är säkra. Vår driftpersonal arbetar med regelbundna kontroller och åtgärder för att minimera risken för tillväxt av legionella i våra vattensystem.

För att förhindra att legionellabakterier växer till sig i vattenledningarna, är det även viktigt att ni hyresgäster hjälper oss att motverka ett legionellautbrott. Följande kan du göra för att minska risken för legionella.

 

Råd för att undvika legionella

Spola ordentligt
Spola veckovis igenom alla tappställen i din bostad så du får friskt vatten i rören. Speciellt om du har varit bortrest. Vi rekommenderar att du först spolar kallt vatten tills det har blivit riktigt kallt och sedan varmvatten tills det har blivit riktigt varmt. Det tar cirka 10-60 sekunder, men kan ibland ta längre tid, ifall flera i fastigheten har varit bortresta samtidigt.

Var vaksam och minimera om möjligt ångspridningen under spolningen. Legionellabakterien förökas gärna i stillastående vatten, så tänk på att även spola igenom kranen på gästtoaletten eller till tvättmaskinen som stått oanvänd ett tag.

Installation av diskmaskin
Det är förbjudet att ansluta diskmaskiner till tappkranar utan tillåtelse från din hyresvärd. Många tappkranar kopplar ihop kall- och varmvattensystemet vilket innebär hög risk att legionella förökas och sprider sig till grannar. Detta gäller tappkranar av både äldre och nyare modell. Vi på Heimstaden kontrollerar regelbundet vattentemperaturer för att upptäcka kortslutningar. Böter delas ut till hyresgäster som sammankopplar kall- och varmvattensystemen.

Tänk på! Om du vill ha en disk- eller tvättmaskin installerad i din bostad måste du först få ett godkännande av din hyresvärd.

Installation av vattenkrävande utrustning
Det är förbjudet att ansluta utrustning till tappkranar med både varmt och kallt vatten utan tillåtelse från din hyresvärd. Då vissa modeller av blandare står i ”öppet läge” men vattenflödet blockeras så tar sig kallvatten in i varmvattensystemet. Detta sänker vattentemperaturen i hela huset och innebär inte bara stora värmeförluster utan även hög risk att legionella förökas och sprider sig till grannar. Detta gäller tappkranar av både äldre och nyare modell. Vi på Heimstaden kontrollerar regelbundet vattentemperaturer för att upptäcka kortslutningar av denna typ. Böter delas ut till hyresgäster som sammankopplar kall- och varmvattensystemen.

Tänk på! Om du vill ha exempelvis en bänkdiskmaskin eller bidédusch installerad i din bostad måste du först få ett godkännande av din hyresvärd. Vid behov kan din blandare bytas ut till en modell godkänd för denna typ av installationer.

Låt handdukstorken stå på
Din handukstork i badrummet skall alltid vara på. I många fastigheter finns det installerade handukstorkar som är kopplade till varmvattnets cirkulationssystem. Vid en avstängning finns det därmed en ökad risk att legionella förökas i handdukstorken och vid uppstart sedan sprider sig till ditt och grannarnas varmvatten.

Tänk på! Om din handdukstork drivs av el är den inte kopplad till tappvattensystemet och utför därmed ingen fara för legionella.

Vid ombyggnad, till exempel vid stambyte, kommer handdukstorkar inkopplade på VVC-ledningen att tas bort för att undvika legionellabakterier i våra fastigheter.

En man med arbetskläder och en pojke står vid en kökskran i köket