Lägre och jämnare hyresutveckling för en del hyresgäster i Malmö

PRESSMEDDELANDE

Heimstaden, Trianon, Victoriahem och Willhem har nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen i Malmö om detaljer i 2024-års generella hyresförhandling. Bland annat innebär det att hyresgäster som accepterat höjningen om 1,75% per 1 juli 2023, får en lägre och jämnare uppjustering i 2024, vilket var precis det fastighetsbolagen efterfrågade från första början.

Fastighetsbolagen har varit tydliga med att utan rimlig kostnadstäckning riskerar både service och förvaltning att försämras, och det gynnar ingen. Behovet har varit uppemot 20% och därmed överstigit den initiala hyresjusteringen om 5%.

Med respekt för hyresgästernas privatekonomi i utmanade tider, blev yrkandet 2% per 1 juli 2023. En siffra som sen justerades ned till 1,75%, och som skulle ses som en del av 2024-års generella hyresjustering.

Förhandlingar fördes mellan parterna utan att överenskommelse kunde träffas. Därför frånträdde fastighetsbolagen förhandlingarna och förslag om hyresjustering om 1,75% per 1 juli skickades till berörda hyresgäster. Bland Heimstadens hyresgäster var det 70% som valde att acceptera hyresjusteringen.

Förhandlingar med Hyresgästföreningen har fortsatt under tiden i syfte att lösa tvisten och parterna har nu enats om följande:

– Hyresgäster som accepterat 1,75% från 1 juli 2023 eller vid senare tidpunkt, skall erhålla en hyresjustering för år 2024, som är motsvarande belopp (1,75 %) lägre än den kommande generella hyresjusteringen som kommer ske för år 2024.

  • Bolagen har accepterat att generell hyresjustering för år 2024 skall gälla året ut.
  • Bolagen avstår, för de hyresgäster som ej accepterat föreslagen ny hyra, att inlämna ansökan till hyresnämnden.
  • Bolagen och hyresgästföreningen är överens om att teckna nya och uppdaterade förhandlingsordningar, med innehåll om att parterna kan utse skiljeman (utsedd av hyresnämnden) för lösning av tvist.

”Vi välkomnar överenskommelsen med Hyresgästföreningen, som är i enlighet med vårt ursprungliga förslag. Det är bara synd att inte fler hyresgäster tagit del av den, för vi hade helst sett att alla sluppit den kraftiga generella hyresjustering som troligtvis väntar den 1 januari 2024”, säger Patrik Hall, strategisk rådgivare.