Kronprinsen vinner Svenska Cykelstäders planeringspris 2024

PRESSMEDDELANDE

Heimstaden är stolta över att ha vunnit Svenska Cykelstäders planeringspris 2024 för arbetet med Kronprinsen och dess unika cykelpassage. Svenska Cykelstäders vision är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. 

Tidigare i vår vann Kronprinsens köpcenter det prestigefyllda priset Commercial Space of the Year. Nu prisas också Kronprinsen för sin innovativa och välplanerade cykelpassage.

Svenska Cykelstäders planeringspris tilldelas en åtgärd som på ett utmärkt sätt beaktat cyklingens förutsättningar och behov och därigenom fört utvecklingen framåt för cykelplanering i hela landet. I år gick priset till Kronprinsens cykelpassage.

Den 61,2 meter långa passagen används i genomsnitt av 7000 besökare varje vecka och sträcker sig från Fågelbacksgatan och hela vägen in till hjärtat av köpcentret.

Juryns motivering: 
– I årets vinnare ser vi en aktör som går före och verkar som en positiv kraft i främjandet av hållbara och hälsofrämjande städer. Omställningen som sker i svensk stadsplanering kräver både innovation och intelligent användning av befintliga resurser – två synergier som uppnås i Kronprinsen i Malmö. Heimstaden och projektpartners visar med Kronprinsens cykelpassage och garage hur man gör det enkelt, säkert och tillgängligt att välja cykeln som färdmedel för vardagens transportbehov. Vi hoppas att fler aktörer följer i kölvattnet av Kronprinsens föredöme och planerar för cykeln i centrum.

Sara Escobar, Centrumledare på Kronprinsen, kommenterade utmärkelsen:

– När vi började moderniseringen av Kronprinsen hade vi som målsättning att respektera byggnadens historia men också göra plats för nya idéer. Vad som tidigare var en lastkaj med lågt i tak och stängd för allmänheten, har blivit en cykelpassage som öppnar upp centret på ett smart sätt och gör Kronprinsen mer tillgänglig för de malmöbor som premierar klimatvänliga resor.

Om Svenska Cykelstäder
Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Svenska Cykelstäders vision är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel.