Kommentar: Heimstaden Bostad inte i behov av kapitaltillskott

PRESSMEDDELANDE

Den senaste tiden har Heimstaden Bostad beskrivits som ett bolag i kris med hög skuldsättning som inte kan uppfylla lånevillkoren och som behöver kapital från ägarna. Låt det stå klart: Heimstaden Bostad är inte i behov av kapitaltillskott. Vi reder ut några av de missuppfattningar och felaktigheter som cirkulerat i media.

Likviditet – Under de kommande 18 månaderna har vi 24 miljarder i obligationsförfall. Med 27 miljarder i kontanter och tillgängliga kreditfaciliteter, och inte minst genom över 50 miljarder i ny bankfinansiering sedan början av 2022, har vi full kontroll över samtliga förfall fram till tredje kvartalet 2025 och har dokumenterat att våra fastigheter är fortsatt väldigt attraktiva att finansiera i – även under nuvarande marknadsförhållande.

Soliditet – Många fastighetsbolag har under flera år upplevt en kraftig ökning av fastighetsvärdena och påverkas nu av de ökade avkastningskraven och minskade fastighetsvärden. Vi har skrivit ned fastighetsvärden med 12 procent de senaste 12 månaderna. Trots det har vi en solid marginal till LTV-gränsen för S&P:s tröskel för vår BBB rating, detta är tack vare en ansvarsfull finansiell policy samt att tidigare års tillväxt stimulerats av betydande tillskott från eget kapital.

Kreditbetyg – Fram till 2021 hade vi en BBB- rating, som är en solid investment grade och den ursprungliga målsättningen för bolaget. Ändå signalerade nyligen styrelsen en ambition om att försvara dagens mer ambitiösa BBB rating genom att gradvis över tid minska vår skuldsättning. Detta kan uppnås genom kapitaltillskott från ägarna, fastighetsförsäljningar eller en kombination av båda. Vi har påbörjat försäljning av enskilda lägenheter till premiepriser gentemot bokfört värde i flera av våra marknader, vilket förväntas vara tillräckligt för att behålla dagens kreditbetyg. Dessa åtgärder syftar uteslutande till att försvara vår nuvarande rating och har ingen koppling till ett behov av kapitaltillskott för att uppfylla våra åtaganden. Ett sådant behov finns inte.

Ägarnas investering – Heimstaden Bostad har under många år varit en bra och trygg investering för ägarna och därmed också för pensionsspararna i Sverige (och i andra länder). Sedan 2013 och fram till och med det andra kvartalet 2023, har Heimstaden Bostad levererat en årlig avkastning om cirka 13,5% till sina institutionella ägare, och vi har därför svårt att känna igen att de institutionella ägarna skulle ha upplevt stora förluster på sin investering i Heimstaden Bostad. De långsiktiga förutsättningarna för bostadsuthyrning har de senaste åren också bara förbättrats, där fortsatt ökad efterfrågan kommer att skapa betydande tryck på hyresmarknaden eftersom bostadsbyggandet i alla våra marknader nästan avstannat helt. Vi har levererat rekordstarka operativa resultat under hela 2023 tack vare över 98% beläggning i våra bostäder, ökade intäkter kombinerat med effektiv och kostnadsfokuserad drift.

Styrning – Heimstaden AB:s inflytande är på samma nivå som andra förvaltare i traditionella fondstrukturer, där förvaltaren inom överenskommet ramverk om affärsstrategi, finansiella nyckeltal, osv. kan driva bolaget. Till skillnad från andra förvaltare finns den viktiga skillnaden att Heimstaden AB har investerat en betydligt större summa (37,5% av kapitalet per idag) än vad förvaltare normalt gör, vilket skapar starkt incitament för förvaltaren och samfallande intressen med övriga aktieägare.

Förtroende – Vi har kontinuerligt uppfyllt våra åtaganden gentemot ägare, obligationsinnehavare, banker och kunder genom åren, och vår starka ekonomiska grund säkerställer att vi kommer att fortsätta göra det i framtiden.

/Helge Krogsbøl, koncernchef
Christian Fladeland, vice koncernchef