Intelligent energioptimering i Heimstaden fastigheter

Pressmeddelande

Heimstaden arbetar kontinuerligt med att minska sin miljö- och klimatmässiga påverkan i hela värdekedjan. Som ett led i det har Heimstaden driftsatt ett pilotprojekt som med artificiell intelligens ska kartlägga energianvändningen i fastigheterna och hur den kan optimeras. 

– Vår vision är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden, och en viktig del i det är att minska klimatavtrycket. Därför tittar vi på olika Proptech-lösningar som kan driftseffektivisera våra fastigheter med fokus på människor, miljö och klimat, säger Roland Larsson, Drift- & Energichef på Heimstaden Sverige.

Fastigheter i Eskilstuna och Malmö ingår i pilotprojektet. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning ska Heimstaden få insikter om hur energioptimering och boendemiljö samverkar. För Heimstaden är det viktigt att boendekomfort och hållbarhet samexisterar, den ena får inte utesluta den andra.

– Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av den totala energianvändningen i EU, och många fastigheter där ute har 30 år på nacken och behöver ses över. AI och maskininlärning är potentiellt värdefull teknik som kan hjälpa till att förbättra beståndet, fortsätter Roland Larsson.

Med installerade sensorer lär sig systemet byggnadens termodynamiska beteende och styr således klimatsystemet. Man kopplar ihop fastighetens prestanda och inomhusförhållanden med de boendes levnadsmiljö, där uppvärmningen hela tiden är optimerad oavsett förändringar i väder eller byggnadernas tekniska egenskaper (åldrande). Den ”digitala driftteknikern” ser helt enkelt över hur energianvändningen för uppvärmning kan optimeras.

Med tekniken går det att minska den maximala värmeförbrukningen med upp till 30% utan att de boendes levnadskvalitet påverkas. AI-styrningen automatiserar också tekniska underhållsåtgärder samtidigt som fel, reparationstider och anläggningsbesök minimeras, vilket håller nere kostnaderna.