Hyresförhandling om nya hyror i Malmö

PRESSMEDDELANDE

Heimstaden har den 31 mars valt att påkalla om förhandling med Hyresgästföreningen om en ny hyresjustering för bostäder i Malmö 2023. Yrkandet är en generell hyresjustering på 2% per 1 juli 2023.

Förhoppningen var att tidigare förhandlingsöverenskommelse om 5% hyresjustering per 1 januari 2023 skulle räcka för att hantera utmaningarna men givet den negativa ränteutveckling behöver bolaget agera.

– Med stor respekt för hur yrkandet kan upplevas, det är speciella tider för alla, så kan vi bara konstatera att ränteläget försämrats ytterligare och att vi måste agera på det. Får man inte täckning för den allmänna kostnadsutvecklingen så riskerar både underhåll och service att bli lidande – och det gynnar ingen, säger Tom Rasmussen, Head of Negotiation and Asset Management Heimstaden.

– Att påkalla en ny förhandling i ett klimat med hög inflation är såklart inte optimalt och var heller inget enkelt beslut för oss att ta, men en ansvarsfull förvaltning för oss innebär att man säkerställer en god ekonomi så att man kan ta hand om både fastighet och hyresgäst på bästa vis, fortsätter Tom Rasmussen.

Varför behöver hyrorna höjas?

  • Räntan har höjts flera procentenheter under förra året och ytterligare räntehöjningar aviseras.
  • Inflationen har stigit med höjda priser på material, reparationer och underhåll som följd. Som exempel har Eon höjt sina fjärrvärmepriser med 13% och VA Syd sina priser med 25%.
  • För att bibehålla en fortsatt god service, fortsätta med sedvanligt underhåll och fortsätta investera i en god boendemiljö för hyresgästerna.

*Hyresgäster i Malmö som bor i Kronprinsen, på Almgården och vissa enskilda fastigheter runt Möllevången omfattas inte av påkallandet då Heimstaden och Hyresgästföreningen gjort separata överenskommelser där.