Heimstaden underlättar för räddningstjänst i Linköping och Norrköping

PRESSMEDDELANDE

Heimstaden är det första bostadsfastighetsbolaget att koppla upp fastigheter mot behörighetssystemet Smart Passage i Linköping och Norrköping. En teknik som ökar möjligheten för ambulans och räddningstjänst att rädda liv.

Smart Passage är en digital inpasseringstjänst framtaget av SOS Alarm, Amido och Swedlock. Tjänsten erbjuder ambulans och räddningstjänst sömlös behörighet till fastigheter via digitala nycklar, virtuellt aktiverade under utryckningstiden.

Med Smart Passage slipper man hantering av fysiska nycklar och den digitala lösningen gör det smidigare och säkrare för alla parter. Taggarna ger bara behörighet under ett pågående larm och upphör att gälla så fort utryckningen avslutats.

– Smart Passage är en lösning som potentiellt räddar liv och kan vi underlätta för ambulans och räddningstjänst att nå fram till våra hyresgäster så vill vi göra det. På så vis slipper vi också att hantera nycklar med kort varsel eller att entrédörrar och portar behöver forceras, säger Niklas Jensen, Regionchef Mitt, Heimstaden Sverige.

– Vår ambition på Amido har hela tiden varit att med hjälp av smarta digitala lösningar öka tryggheten i samhället. Därför är det mycket glädjande att Heimstaden i Östergötland nu kopplat upp sina fastigheter med passersystem till Smart Passage, vilket tyder på att de värdesätter sina hyresgästers trygghet och säkerhet högt, säger Patrik Simson, VD Amido

-Det är viktigt att få snabb tillgång till fastigheten vid utryckning för att inte fördröja insatsen för ambulanssjukvården och räddningstjänsten. Med Smart Passage utrustas varje fordon med en digital tagg som möjliggör passage när den aktiveras, säger Jonas Runesson, produktägare Smart Passage, SOS Alarm.

I Linköping har Heimstaden kopplat upp 24 fastigheter (2081 lägenheter) och 9 i Norrköping (1264 lägenheter). Utrullningen innebär att Heimstaden idag möjliggör Smart Passage i tre städer: Malmö (gick live sep 2023), Linköping och Norrköping.

Om Smart Passage
Smart passage är ett system för digital inpassering som integreras med befintliga låssystem och ersätter traditionell nyckelhantering med digitala och tillfälliga nycklar. Detta ger ambulans eller räddningstjänst snabb behörighet till fastigheter vid larm om brand eller sjukdom.