Heimstaden i samarbete med Mindler

PRESSMEDDELANDE

Heimstaden och Mindler, Sveriges största digitala psykologmottagning, inleder ett viktigt samarbete. Med Mindler hoppas Heimstaden bryta stigmat kring psykisk ohälsa, ge medarbetare tillgång till psykologsamtal och gå i bräschen för god hälsa i fastighetsbranschen. 

Som ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag har Heimstaden visionen om att förenkla och förgylla kundernas liv genom omtänksamma boenden. Men framgång byggs inifrån och i snart 25 år har Heimstaden fokuserat på att skapa en trygg och bra arbetsplats, för välmående medarbetare skapar en bättre kundupplevelse.

Kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling har Heimstaden satt som mål om att ha noll arbetsrelaterad sjukfrånvaro, något Mindler bidra till. Vi vill också uppmuntra branschen i stort att i större utsträckning adressera psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa var redan före pandemin ett växande problem i samhället och vi tycker det är viktigt att dra vårt strå till stacken och hjälpa våra medarbetare. Med Mindler kan alla medarbetare söka stöd för allt som pågår i livet, inte bara det som är arbetsrelaterat, vilket vi tror och hoppas kommer leda till att man i större omfattning söker hjälp i ett tidigt skede, säger Helena De Geer Sahlberg, Head of People & Culture på Heimstaden Sverige.

– När ett företag väljer att erbjuda sina medarbetare en möjlighet till personligt stöd signalerar det omtanke, att deras välmående är centralt för verksamheten. Vi ser en ökad efterfrågan från företag som vill arbeta proaktivt med mental ohälsa inom fler branscher och det är så kul att Heimstaden nu vill gå i bräschen för detta i fastighetsbranschen, kommenterar Sofie Gejler, Partnership Manager, Mindler.

Med en ständigt växande verksamhet är det prioriterat för Heimstaden att arbeta proaktivt för sina medarbetares välmående i livet och på arbetet. Idag sysselsätter bolaget 550 medarbetare i Sverige.