Heimstaden först ut med Smart Passage i Malmö

PRESSMEDDELANDE

Heimstaden är ett av två bostadsfastighetsbolag i Malmö som är först ut med att koppla upp sina fastigheter mot behörighetssystemet Smart Passage, och på så vis underlätta för ambulans och räddningstjänst att rädda liv. Heimstaden kopplar upp 30 fastigheter mot tjänsten.

Smart Passage är en digital inpasseringstjänst framtagen av SOS Alarm, Amido och Swedlock. Tjänsten erbjuder tillfälliga digitala nycklar till ambulans och räddningstjänst i syfte att ge sömlös behörighet till fastigheter vid ett 112-larm.

Med en digital tagg i varje fordon får utryckande ambulanspersonal tillträde till anslutna fastigheter. Taggarna ger bara behörighet under pågående larm. Smart Passage minimerar risken för räddningspersonal att bli stående utanför en fastighet i en situation där varje sekund är potentiellt livsviktig.

– Smart Passage är en tjänst som potentiellt räddar liv och kan vi underlätta för ambulans och räddningstjänst så vill vi göra det. Detta stödjer också vår vision om att förenkla och förgylla hyresgästernas liv genom omtänksamma boenden, säger Thomas Eklund, Head of IT & Digital på Heimstaden Sverige.

– Smart passage effektiviserar arbetet för både ambulans och räddningstjänst, och allt fler kommuner, regioner och fastighetsbolag ser Smart passage som en självklar del i att digitalisera samhällets funktioner. Den tid som Smart Passage kan spara är oerhört värdefull, och kan till och med rädda liv, säger Einar Lindquist, vd, Amido.

Heimstaden har anslutit omkring 30 fastigheter i Malmö till Smart Passage och ambitionen är att fastigheter på fler orter ska kopplas upp mot tjänsten.

Om Smart Passage
Smart passage är ett system för digital inpassering som enkelt kan integreras med befintliga låssystem och ersätter traditionell nyckelhantering med digitala och tillfälliga nycklar. När ambulans eller räddningstjänst behöver tillfällig behörighet till byggnaden kommer de in när det behövs – vid larm om brand eller sjukdom.