Avsiktsförklaring mellan Heimstaden och Stockholms Stadsmission

PRESSMEDDELANDE

Genom ett nytt samarbete tillhandahåller Heimstaden lägenheter till Stockholms Stadsmission som förmedlar bostäderna till människor som är eller riskerar att hamna i en hemlöshetssituation.

Inom ramen för sitt arbete att bekämpa hemlöshet, förmedlar, förvaltar och matchar Stockholms Stadsmission bostäder till människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. För att kunna bedriva denna verksamhet behöver Stockholms Stadsmission stöd från olika fastighetsägare.

Heimstaden verkar för att bygga inkluderande och välmående lokalsamhällen samt till att lösa samhällsutmaningar såsom bostadsbrist, utanförskap och otrygghet. Samarbetet med Stockholms Stadsmission är i linje med denna ambition.

– Vår vision är att erbjuda omtänksamma boenden som förenklar och förgyller livet. Det finns individer som står långt från bostadsmarknaden och dem vill vi försöka hjälpa. Stockholms Stadsmission har stor kompetens och lång erfarenhet, så vi ser fram emot att arbeta ihop, säger Annicka Jörgensen, hållbarhetschef Heimstaden Sverige.

Samarbetet ska ske genom att Heimstaden tillhandahåller bostadslägenheter till Stockholms Stadsmission som i sin tur förmedlar dem vidare till personer som är eller riskerar att hamna i hemlöshet. Hyresgästen ska, inom en specificerad tidsperiod, kunna ta över förstahandskontraktet.

– Vi har en hemlöshet i Sverige som växer för varje år och därför är vi glada att Heimstaden vill kroka arm med oss och på kort och lång sikt bidra till en mänskligare bostadsmarknad, säger Tanja Küller, Enhetschef Bobyrån, Stockholms Stadsmission.