Tillsammans gör vi skillnad - Spara på energin!

Som de flesta säkert vet befinner sig Sverige och Europa i en mycket ansträngd energisituation. Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i vinter och Energimyndigheten har uppmanat befolkningen att minska sin energikonsumtion för att undvika elavbrott.

Morgon och kväll är de mest energiintensiva timmarna under dygnet. Om vi minskar förbrukningen eller flyttar användningen till andra tider (se graf), så avlastar vi elsystemet betydligt. Svenska Kraftnät beskriver det som att ”kapa topparna och jämna ut kurvan”.


Källa: Svenska Kraftnät

Vi hade alla sett fram emot en vinter med gott om energi, men tyvärr försvårar omständigheterna. En tröst är att uppoffringen inte behöver vara stor om alla hjälps åt. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Vi vill tacka dig för att du visar förståelse i denna speciella situation. Att du vill vara en del av lösningen och är villig att dra ner på elförbrukningen minskar risken för elbrist i vinter och visar solidaritet med resten av landet.

Heimstaden KundserviceSkapad: 22 December, 2022, 16:00
Tråden är låst för vidare kommentarer.