Information gällande Covid-19

På Heimstaden följer vi dagligen utvecklingen av Covid-19 och följer myndigheternas rekommendationer. Vi vidtar många olika åtgärder i syfte att öka säkerheten och tryggheten i våra fastigheter, samtidigt som vi bibehåller en god service.

Tillsammans hjälps vi åt och vi är tacksamma för ert tålamod i dessa speciella tider.

Givet rådande läge med ökat smittspridning i landet, kommer vi fokusera på akuta serviceanmälningar.

 • Är det inte akut så avvakta med att anmäla felet tills restriktionerna har lättat.
 • När fastighetsskötaren åtgärdar serviceanmälningar i din lägenhet vill vi inte att du vistas i lägenheten under tiden hen är där. Gör upp det med fastighetsskötaren när hen ringer och bokar tid med dig.

Detta är vad Heimstaden gör just nu:
 • Inga spontanbesök utan enbart bokade besök på våra kontor
 • Vi begränsar antal kunder vid visningar och delar upp visningarna
 • Vi ställer kontrollfråga vid serviceanmälan, både i kundservice och på Mina sidor
 • Vi har infört krav på munskydd eller visir för anställda vid särskilda servicebesök då hyresgäster ej kan lämna sin lägenhet.
 • Genomför kontraktsskrivning postalt/digitalt.

Ta hand om dig!
 • Tvätta händerna ofta.
  Varför? Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
 • Hosta och nys i armvecket.
  Varför? När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  Varför? Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Om du har feber, hosta eller svårt att andas – sök vård.
  Varför? Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden.
 • Håll dig informerad
  Varför? Folkhälsomyndigheten har den senaste uppdateringen vad som händer i Sverige. Information finns på www.folkhalsomyndigheten.se eller via telefon på 113 113.

  Folkhälsomyndighetens information finns att läsa på många olika språk här

  Sidor som är bra att följa:
 • Folkhälsomyndigheten
 • Utrikes­departementet
 • Krisinformation
 • WHO
 • 1177 Vårdguiden

  Leverans av mat och mediciner till äldre, frivilligstöd – kontakta din kommun
  https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/frivilliga/stod-till-kommunerna-for-corona-isolerade/

  Länsstyrelsen Skånes information till utlandsfödda och nyanlända
  informationsverige.se

Du kan som vanligt komma i kontakt med oss genom:

Heimstaden KundserviceSkapad: 27 February, 2020, 08:55
Tråden är låst för vidare kommentarer.