Frågor och svar om IMD

Vad är IMD?
Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att varje enskild lägenhets förbrukning av energi mäts och att den boende debiteras för faktisk förbrukning. IMD kan göras för exempelvis vatten, el, värme eller gas. Förr var det vanligt att en schablon bakades in i hyran och hyresgästen betalade en fast summa varje månad oavsett hur mycket hen förbrukade. Detta ledde till att de som förbrukade mindre betalade för dem som förbrukade mer, vilket var orättvist och man kunde inte påverka sin egen kostnad.

Varför har Heimstaden IMD? 
Införandet av IMD medför flera fördelar. Framförallt får du chans att se hur mycket du faktiskt förbrukar och möjlighet att påverka dina boendekostnader. Förutom att kostnaden för respektive hushåll blir rättvis finns där också miljömässiga vinster eftersom individuell mätning ofta leder till ökad medvetenheten och minskad förbrukning.

Varför har min kostnad blivit så hög? 
Det korta svaret är att kostnadsutvecklingen varit dramatisk det gångna året, energipriserna i synnerhet. Eftersom hyresgästen avtalat om IMD så åläggs individen kostnadsökningen och inte hyresvärden.

Vad kan jag göra för att minska kostnaderna? 
Det finns olika sätt att minska energianvändningen. På vår hemsida ger vi tips om hur man kan leva mera energieffektivt under årets kallaste månader. Det kan exempel vara att köra full diskmaskin, sänka inomhustemperaturen eller duscha kortare stunder.

Kan jag avtala bort IMD? 
Nej, det går inte att avtala bort.

Heimstaden KundserviceSkapad: 23 December, 2022, 07:38
Tråden är låst för vidare kommentarer.