Får jag hyra ut min lokal i 2:a hand?

Om du vill hyra ut din lokal i andrahand krävs beaktansvärda skäl för uthyrningen och ett samtycke från Heimstaden. Kontakta din förvaltare för mer information.

Ändamålet med verksamheten får inte ändras och andrahandshyresgästen måste uppfylla vår uthyrningspolicy. Andrahandshyresgästen behöver bedriva en verksamhet i enlighet med det som tidigare är avtalat i hyreskontraktet.

Du som förstahandshyresgäst är även under denna avtalsperiod ansvarig för lokalen samt för att hyran betalas i tid.

Heimstaden KundserviceSkapad: 30 August, 2021, 08:45

Kommentera eller skapa ett nytt inlägg

Har du frågor gällande din faktura, felanmälan eller privata ärenden ber vi dig istället ringa vår kundservice på 0770-111 050.

Ditt namn och text är publikt och kan ses av vem som helst. Din e-postadress visas aldrig.