Hur säger jag upp kontraktet på min lokal?

Säg upp hyresavtalet för lokalen skriftligt med rekommenderad post för att vara säker på att den kommit fram. Detta skall göras i god tid, oftast 9 månader innan avtalstidens utgång. Vad som gäller för just din lokal framgår i ditt kontrakt.

I din skriftliga uppsägning ska dessa viktiga punkter finnas med:

  • Vem du är
  • Vilken lokal det gäller, adress
  • Ditt avtalsnummer
  • Från vilket datum uppsägningen ska gälla.
  • Underteckning

Heimstaden KundserviceSkapad: 30 August, 2021, 08:48
Tråden är låst för vidare kommentarer.