Får jag överlåta min lokal till någon annan?

För att överlåta en lokal behöver du ett godkännande från Heimstaden. Kontakta din förvaltare för mer information.

Hyresrätten för en lokal får enligt lag inte överlåtas utan hyresvärdens tillstånd.

Följande gäller:

  • Har du hyrt lokalen i mindre än tre år krävs synnerliga skäl för att överlåtelsen ska godkännas.
  • Förändring av den nu bedrivna rörelsen får ej göras.
  • Bolaget/personen som övertar verksamheten ska bedriva samma verksamhet.
  • Förvärvande bolag/person inträder i den gamla hyresgästens ställe, vilket innebär att ersättningsskyldighet för skulder eller uppkomna skador under hyresförhållandet övergår till den nya hyresgästen.
  • Förvärvande bolag/person ska kunna uppvisa god förmåga (både ekonomiskt och i praktiken) att driva verksamheten.
  • Bolaget/personen ska ha betalningsförmåga så att skyldigheterna enligt hyresavtalet kan fullgöras.

Heimstaden KundserviceSkapad: 30 August, 2021, 08:47
Tråden är låst för vidare kommentarer.