Två tjejer står framför ett ljust bostadshus och pratar med varandra. Den ena tjejen lutar sig lite mot en trottoartalare som det står Välkommen till ditt nya hem på.

Hyresgästernas trygghet och trivsel är Annas högsta prioritet

Möt Anna som jobbar som Social Coordination Specialist i Region Syd och som arbetar för trygghet och trivsel i våra boendemiljöer.

Vi har träffat Anna som jobbar som Social Coordination Specialist i Region Syd. Hennes uppdrag är att driva arbetet med bosociala frågor i regionen, som består av Växjö, Värnamo, Ljungby, Karlskrona, Jönköping, Falköping, Mölndal och Vetlanda. Huvudfokus i hennes roll är att främja trivsel och trygghet i våra boendemiljöer.

– Jag jobbar bland annat med att stärka relationerna, både till våra hyresgäster och mellan dem. Jag hjälper till att lösa konflikter mellan grannar, hanterar störningar, olovliga andrahandsuthyrningar och klagomål samt handlägger juridiska ärenden. Jag samarbetar med andra myndigheter som till exempel Polisen, Socialtjänsten och Kronofogden.

 

”Mitt arbete präglas av omtanke till våra hyresgäster”, säger Anna som jobbar med bosociala frågor i Region Syd.

Ringa för att få stöd
Du som hyresgäst kan själv kontakta Anna om du har funderingar kring bosociala frågor, som trygghet och trivsel eller klagomål och störningar.

– Men också om du behöver stöd själv eller om du känner oro för en annan hyresgäst. Där har jag en vägledande funktion både internt och till andra myndigheter. Man kan ringa mig för att få hjälp och stöttning för vidare kontakt till den myndighet det berör, säger Anna.

Hon har tidigare arbetat inom socialtjänsten i olika roller, som konsult och projektledare inom organisationsutveckling och elevkoordinator inom elevhälsan. Nu är hon en av sex Social Coordination Specialist på Heimstaden och i Växjö är tjänsten ny. Anna ser fram emot att driva och utveckla arbetet med sociala frågor i riktlinje med Heimstadens vision om att förenkla och förgylla våra hyresgästers liv genom omtänksamma boenden.

– Eftersom tjänsten finns i andra regioner ska jag inte fullt ut uppfinna hjulet på nytt, utan lyfta in goda exempel och implementera arbetsprocesser till vårt område. Just nu är jag inne i en kartläggningsfas där jag ser över vilka behov som finns i de orter som jag är verksam i.

Skapar evenemang och aktiviteter
Anna upplever att konflikter som uppstår mellan grannar ofta beror på svårigheter och bristande kommunikation mellan parterna. Och där kan Anna hjälpa till.

– Mitt arbete präglas av omtanke till våra hyresgäster. Jag är inlyssnande och närvarande och vill alltid försöka förstå grundorsaken till ett problem, för att tillsammans hitta en lösning. Anna kommer även att jobba förebyggande med trygghet och trivsel i boendemiljöerna.

– Jag kommer tillsammans med förvaltningen att ordna evenemang och aktiviteter som kan skapa mervärde för våra hyresgäster. Vi förväntar oss inte att alla ska bli bästa vänner, men vi vill främja en grannsamverkan som bygger på trygghet och tillit.