En vit återvinningskasse som det står metall, glas och plats på med orange text

Så här ska du sortera dina sopor

Som hyresgäst hos Heimstaden är det viktigt att du källsorterar ditt avfall och lämnar det hos närmaste återvinningsstation. Genom att sortera dina sopor kan farliga ämnen och material tas om hand, så det inte hamnar i naturen och förstöra för människor, djur och miljön. Se vår enkla sopsorteringsguide!

Är du osäker på vilka produkter och avfall som hör till vilken kategori och hur de ska sorteras när du ska slänga dem?
För att göra det lite lättare för dig så har vi skrivit ihop en liten guide där du kan läsa hur de olika slags soporna ska sorteras.

Sopsorteringsguide

 

 

Varför är det viktigt att sopsortera? 

Som konsument är man enligt lag skyldig att sortera sina sopor. Läs gärna mer om den svenska avfallslagstiftningen här. 

 

Källsortera hyresrätt