En kvinna i röd morgonrock och en handduk runt huvudet slår med sopkvasten i taket

Störande grannar

Som hyresgäst hos Heimstaden är det viktigt att visa hänsyn, hålla ordning och se till att din lägenhet är i gott skick. Detta innebär bland annat att du inte får störa dina grannar med höga ljud. Här har vi samlat tips om hur du kan gå till väga och hantera störande grannar.

Tips hur du hanterar störande grannar

Vi önskar i första hand att ni som hyresgäster och grannar samtalar med varandra när ni har synpunkter på varandras sätt att leva. Det som stör en granne kanske inte stör en annan så ett ödmjukt sätt att framföra sina synpunkter är bäst för er fortsatta grannrelation.

En kvinna sitter i en ljus soffa och spelar gitarr.

Att tänka på vid kontakt med din granne:

– Ta kontakt när dina negativa känslor kring störningen inte är som starkast.

– Välj en tidpunkt att tala med din granne då störningen inte pågår.

– Ordets betydelse ska inte underskattas. Framför en ”synpunkt” och inte ett ”klagomål”.

– Ett sätt att formulera sig på är: ”När ni gör X påverkar det mig genom Y – jag skulle önska att ni gjorde Z ”.

Om en dialog med din granne inte fungerar eller om du inte vill kontakta grannen själv så kan du som hyresgäst vända dig till oss. Vi finns tillgängliga dygnet runt på 0770-111 050. Vid akuta händelser så går det bra att ringa efter kontorstid, men är det en återkommande störning som kan vänta till dagen efter så är det bättre att samtala med någon på vårt lokala förvaltningskontor under kontorstid.

För att vi ska kunna hantera dina synpunkter på störningar i ditt boende på ett effektivt sätt ber vi dig sammanställa dina synpunkter i en störningsjournal, som ni hittar här.
Det ska ha gått minst två veckor från första störningen innan du skickar in journalen via en serviceanmälan på Mina Sidor.

Vi önskar att störningar hanteras genom dialog med våra hyresgäster men ibland lyckas vi inte med detta. I sista hand kan vi därför behöva säga upp hyresavtalet med den störande hyresgästen. Störningsjournalen kan i dessa fall komma att utgöra ett underlag i en eventuell tvist vid t.ex. hyresnämnden mellan den som stör och oss som hyresvärd. Vi kan även komma att åberopa vittnesförhör med dig i en sådan process, men då kontaktar vi dig först.

Vad säger hyreslagen om störningar?

Grundregeln är att man inte ska störa sina grannar, detta enligt 25 § i Hyreslagen:

När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Att bo i ett flerfamiljshus kommer ändå att innebära att man hör sina grannar till viss del, såsom lekande barn på dagtid, dörrar som stängs, att någon tappar något i golvet osv. Vad ”inte skäligen bör tålas” innebär är en tolkningsfråga som i sista hand hyresnämnden eller domstol får ta ställning till.  Dock är det viktigt att alla tänker på att mellan kl.22 och kl.07 ska man visa extra stor hänsyn till sina grannar.