En gammal rödbrun putsad fasad med vita fönster

Köpmangatan - Stockholms äldsta gatunamn

På Köpmangatan, ett stenkast från Stortorget i Gamla stan, ligger Heimstadens fastighet Phaëton 8. Köpmangatan är Stockholms äldsta gatunamn, från början av 1300-talet, och uppkom sannolikt för att köpmän hade sina salubodar här under medeltiden.

Med anor från medeltiden på Stockholms äldsta gata

Kvarteret Phaëton ligger på Köpmangatans norra sida, vid det medeltida stråk som gick från Stortorget till Köpmanporten, den medeltida stadsport som fram till 1675 var bevarad vid nuvarande Köpmantorget. Kvarteret i sin nuvarande form rymmer åtta fastigheter med lika många nummer.

Phaëton 8 ligger på nummer 22. Och även denna fastighet har anor från medeltiden. Huset byggdes troligen på 1500-talet och man har konstaterat att det har medeltida murverk i fasaden. 1756 fick huset sitt nuvarande utseende när den dåvarande ägaren, snickaråldermannen Olof Martin (1700-1765), byggde om det. Arkitekt var Johan Körrner.

En bild på en rödbrun fasad och en svart trappa i ett bostadshus.

Snickaråldermannen Olof Martins hus

Om du hört talas om Olof Martins hus i Gamla stan så är det just Phaëton 8. Olof Martin var far till konstnärerna Elias Martin och Johan Fredrik Martin. Han ägde även grannfastigheten mot Trädgårdsgatan. Troligen var det från Olof Martins egen snickarverkstad som vissa rokokomässiga inredningar då levererades. De fanns kvar ända fram till 1900-talet.

På 1850-talet gjordes en nybutiksfasad på bottenvåningen och även några rum på nedre våningen nyinreddes. 1967 byggdes huset om och äldre inredningar framtogs och bevarades, efterritningar av arkitekt Erik Stark.

Nyrenoverade lägenheter

2018-2020 renoverade de tidigare ägarna två av de totalt fyralägenheterna i huset. Om du är nyfiken på hur det ser ut inne i en av dem, klicka här för att titta in hos Sebastian Westberg och Ingrid Ljunggren som bor i huset.

En smal kullerstensgata med gula och röda putsade hus längs med gatan