Ett stort 8 vånings höghus miljonprogramstil i rödbrunt tegel.

En del av miljonprogrammet i Norrköping

Safiren 2 är en fastighet med 325 lägenheter i stadsdelen Vilbergen i Norrköping. Området växte fram under 1960- och 70-talet och utgör ett klassiskt miljonprogramsområde.

Här finns ett typiskt centrum med butiker, café, restaurang och bibliotek samt förskola och skola samt närhet till lasarett och vårdcentral.

Bostäderna byggdes 1968 och ligger i ett prunkande grönområde i södra Norrköping. Många av de närbelägna fastigheterna är utformade efter samma arkitektoniska stil – stora och praktiska byggnader med fokus på funktionalitet. Stilen präglas av <i>nybrutalism</i> som kännetecknas av rå betong och att tekniska och funktionella detaljer integreras som arkitektoniskt motiv.

Arkitektens namn har vi inte kunnat lyckats hitta men mycket talar för att det var flera arkitekter involverade, vilket inte alls var ovanligt vid denna typ av byggnationer.

Safiren 1 byggdes, tvärt om vad namnet antyder, <i>efter</i> Safiren 2 år 1973 och består av 258 lägenheter fördelade på fyra 8-våningshus.

Ett stort höghus miljonprogramstil i rödbrunt tegel. En lekpark med gungor och sandlåda syns framför.