Nyhetsrum

Heimstaden växer ytterligare i Lund

Heimstaden har idag avtalat om att förvärva 288 bostadslägenheter, med en yta på drygt 15 000 kvadratmeter, i norra delarna av Lund från Akelius. - Vi blir i och med förvärvet en av de största ägarna...

Heimstaden förvärvar Malmö Studenthus

Heimstaden har avtalat om förvärv av Malmö Studenthus med totalt 665 lägenheter belägna i Kryddgården i Malmö. Säljare är SHALL Fastigheter AB. Malmö Studenthus utgörs nästan uteslutande av mindre bos...

Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information, kontakta: Patrik Hall, VD                     0705-85 99 56      patrik....

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Anmälan m.m. Aktieäga...

Heimstaden köper två fastigheter i Trelleborg

Heimstaden har idag avtalat om att förvärva två fastigheter, Byalaget 1 och 2, med totalt 80 lägenheter i östra Trelleborg. - Med detta förvärv fortsätter vi att växa i Trelleborg och stärker vår pos...

Korrigerad intjäningsförmåga

Heimstaden är ett mycket transaktionsaktivt fastighetsbolag med många avtalade förvärv. Dessvärre medförde några sent framflyttade tillträden, gällande avtalade förvärv, att vår beräkningsmodell för a...

Heimstaden Bostad köper byggprojekt i Burlövs kommun

Heimstaden Bostad har idag avtalat om att förvärva 275 bostadslägenheter i centrala Arlöv, Burlövs kommun. Magnolia Bostad är säljare och entreprenör för projektet är Serneke. Den första delen av tota...

Heimstaden koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB och fortsätter sin nordiska expansion.

Heimstaden AB avtalade igår kväll, med sina medägare i Heimstaden Bostad AB, dvs. Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser, om ett utökat samarbete i Heimstaden Bostad AB. Avtalet omfattar en...

Heimstaden köper ytterligare bostadsfastighet i Valby, Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal om förvärv av, samt tillträtt, fastigheten Valsehuset i stadsdelen Valby i Köpenhamn.   Valsehuset ligger i området V...

Heimstaden köper ytterligare bostadsprojektfastigheter i Valby och på Teglholmen, Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal om förvärv av två projektfastigheter på FB Gruppens utvecklingsområde Gröntorvet i Valby samt en projektfastighet på...