Nyhetsrum

Heimstaden etablerar egen administration i Danmark genom förvärv av Nordic Property Management A/S

Heimstaden har det senaste åren växt kraftigt i Danmark, framförallt i Köpenhamnsområdet. Under denna tillväxtfas har de danska fastighetsportföljen förvaltats och administrerats av Nordic Property Ma...

Heimstaden AB koncernens utökning av samarbetet i Heimstaden Bostad AB nu genomfört

Heimstaden AB har, i enlighet med tidigare meddelat avtal, idag genomfört det utökade samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB. Detta genom att: Heimstaden Bostad AB har...

Heimstadenköper nyproduktionsprojekt i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att genom förvärva ett pågående byggprojekt i Köpenhamn. Sista etappen av projektet Skovkvarteret i stadsdelen Öresta...

Heimstaden avyttrar sina kommersiella fastigheter i Uppsala

I Heimstadens förvärv av Ståhls Fastigheter AB (fd Kretia) i juni i år ingick sex kommersiella fastigheter i Uppsala, utöver bostadsfastigheterna i Uppsala och Norrköping. Heimstaden har nu sålt två a...

Heimstaden expanderar i Danmark utanför Köpenhamn

Heimstaden har genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S ingått avtal med Ares Management avseende förvärv genom en bolagstransaktion av 26 befintliga fastigheter och 4 byggprojekt. Fastigh...

Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Lyngby kommun

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att genom förvärva ett pågående byggprojekt i Köpenhamnsområdet. I stadsdelen Kongens Lyngby, i Lyngby-Taarbaeks kom...

Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av två projektfastigheter i Köpenhamn, grannfastigheterna Kanalkanten och Nordkajen. De pågående byg...

Heimstaden AB (publ) emitterar ytterligare företagsobligationer om 400 miljoner SEK

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska marknaden under sitt utestående obligationsprogram 2017/2021. 

Heimstaden undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) överväger att emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska marknaden under sitt utestående obligationsprogram 2017/2021. 

Delårsrapport januari-juni 2017

Periodens hyresintäkter ökade till 880 mkr (395) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,3 procent (99,7) Driftnettot ökade totalt till 440 mkr (201) Finansnettot uppgick till -188 mkr (-54) För...