Hållbarhet

Ansvar för miljö

För oss handlar hållbarhet om att driva vår verksamhet utan onödig negativ påverkan på miljön, att skapa mervärden för medarbetare och kunder och samtidigt bidra till en positiv utveckling i de regioner och orter vi är verksamma.

Energieffektiva fastigheter

Inom miljöområdet fokuserar Heimstaden främst på energieffektivisering av fastigheterna, genom att arbeta för lägre energianvändning till samma nytta eller skapa ökad nytta med samma energianvändning. Målsättningen omfattar ökad användning av modern och kostnadseffektiv teknik, att på ett hållbart sätt förse fastigheterna med ekonomisk och driftsäker energi och att begränsa fastigheternas klimatpåverkan.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport.