Hållbarhet

Ansvar för miljö

Som fastighetsägare och fastighetsutvecklare är vår påverkan på miljön ett område där vi har en stor möjlighet att göra skillnad. I linje med Parisavtalet har vi stort fokus på energi och energieffektivisering samt på att minska våra koldioxidutsläpp. Genom att driva vår verksamhet på ett resurseffektivt sätt med hållbara energilösningar skapar vi värde för oss, våra hyresgäster, miljön och samhället.

Energieffektiva fastigheter

Inom miljöområdet fokuserar Heimstaden främst på energieffektivisering av fastigheterna, genom att arbeta för lägre energianvändning till samma nytta eller skapa ökad nytta med samma energianvändning. Målsättningen omfattar ökad användning av modern och kostnadseffektiv teknik, att på ett hållbart sätt förse fastigheterna med ekonomisk och driftsäker energi och att begränsa fastigheternas klimatpåverkan.

Nyproducerade fastigheter kan vara upp till 40 procent mer energieffektiva än äldre, om de byggs med rätt prioriteringar. Heimstaden är tidigt involverad i processen vid nyproduktion vilket gör att vi kan göra aktiva val för framtiden. Genom att anpassa golvtjockhet, driftsystem och andra viktiga aspekter gör vi fastigheten resurseffektiv och sänker driftkostnaden.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport från 2018.